banner_blank

banner_blank

HOT NEWS

PTTGC คาดปี60 น้ำมันขึ้นดันรายได้ธุรกิจโต


ceo_talk2

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 มีกำไรสุทธิจำนวน 25,602 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากปี 2558 โดยมีปัจจัยหลักจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้บริษัทฯ รับรู้กำไรมูลค่าสต๊อกน้ำมันที่สูงขึ้น มี EBITDA จำนวน 48,147 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากปี 2558 โดยในไตรมาส 4/2559 มีกำไรสุทธิจำนวน 9,744 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108% จากไตรมาส 4/2558 ที่มีกำไรสุทธิที่ 4,690 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 57% จากไตรมาส 3/2559 ที่มีผลกำไรรวมสุทธิอยู่ที่ 6,226 ล้านบาท

โดยในปี 2560 บริษัทฯ คาดว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที 52-55 เหรียฐสหรัฐฯ/บาร์เรล เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันของโลกจะเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ระดับ 97.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ด้านแนวโน้มตลาดปิโตรเลียมปี 2560 คาดว่าส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซลกับน้ำมันดิบดูไบจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 11.50 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

เช่นเดียวกับส่วนต่างราคาน้ำมันแก๊สโซลีนกับน้ำมันดิบดูไบที่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 15.70 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล จากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องโรงกลั่นได้เต็มที่ในปี 2560 ที่อัตราร้อยละ 100 ปรับขึ้นจากปี 2559 ที่มีการหยุดผลิตตามแผน คาดผลประกอบการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมจะปรับตัวดีขึ้นในปี 2560

ด้านธุรกิจอะโรเมติกส์ปรับตัวดีขึ้นจากความต้องการผลิตภัณฑ์ปลายทาง ส่งผลให้ส่วนต่างของเบนซีนและพาราไซลีนปรับตัวดีขึ้นจากที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ คาดว่าส่วนต่างผลิตภัณฑ์พาราไซลีนกับคอนเดนเสทจะทรงตัวอยู่ในระดับ 413 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน แนวโน้มธุรกิจโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในปี 2560 คาดว่าเม็ดพลาสติกในปี 2560 จะอยู่ในกรอบเดียวกับปี 2559 ที่ประมาณ 1,153 เกรียญสหรัฐฯ/ตัน