ข่าวเด่น   
     “สุรเชษฐ์” เชื่อเด็กไทยพร้อมก้าวสู่ AEC ตั้งฮับ “อาชีวะ-อุดมศึกษา” สร้างความร่วมมือเพื่อนบ้าน (14 ธ.ค.58)     
09/02/2016
  หน้าแรก
  Promotion & Events
  ข่าวรอบวัน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  อัตราดอกเบี้ย
  อัตราแลกเปลี่ยน
  กองทุนรวม
  บทวิเคราะห์
  Who 's Who
  Money Product
  Money Tips
  FAQ การเงิน การลงทุน
  Quiz
  Poll
  Business Dining
  Business Travel

 
บลจ.กรุงศรีอยุธยา ประกาศจ่ายปันผล (10/11/2010 11:21)

บลจ.กรุงศรีอยุธยา ประกาศจ่ายปันผล

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล (AYFLTFDIV) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ต.ค.52 ถึง 30 ก.ย.53 และ กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล (AYFSDIV) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย.53 รวมเป็นยอดเงินปันผลกว่า 400 ล้านบาท

กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล (AYFLTFDIV) ประกาศจ่ายปันผลในอัตรา 1.50 บาทต่อหน่วย และ กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล (AYFSDIV) ประกาศจ่ายปันผลในอัตรา 1.00 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 โดยทั้ง 2 กองทุนนี้เป็นกองทุนหุ้นที่ครองแชมป์ประเภทกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนหุ้น     ซึ่งจัดอันดับโดย Lipper ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 53 ของกองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล (AYFLTFDIV) เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.38  และกองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล (AYFSDIV) เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.31%  (ข้อมูล ณ 29 ต.ค.53)

นายฉัตรพี กล่าวเสริมว่า กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล (AYFLTFDIV) และกองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล (AYFSDIV) เป็นกองทุนหุ้นที่บริษัทฯ แนะนำให้นักลงทุนมีไว้ในพอร์ตการลงทุน เนื่องจากกองทุนทั้งสองสร้างผลตอบแทนที่ดีในลำดับต้นๆ มาโดยตลอดนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยมีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดี สำหรับการลงทุนในกองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล (AYFLTFDIV) สามารถใช้สำหรับการรับสิทธิหักลดหย่อนทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามฐานภาษีของผู้ลงทุน

กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล (AYFLTFDIV) มีประวัติการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 6 ครั้ง (รวมครั้งที่ประกาศล่าสุด) นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อ 21 พ.ย.48 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 4.34 บาท มีผลดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ +23.06%, 6 เดือน อยู่ที่ +45.55%,1 ปี อยู่ที่ +75.31%, 3 ปี อยู่ที่ 56.23% และ 5 ปี อยู่ที่ +131.32% (ข้อมูล ณ 29 ต.ค.53)

กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล (AYFSDIV)  มีประวัติการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 8 ครั้ง (รวมครั้งที่ประกาศล่าสุด) นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อ 23 มี.ค.50 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 4.00 บาท ผลดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ +21.76%,     6 เดือน อยู่ที่ +44.35%, 1 ปี อยู่ที่ +75.03% และ 3 ปี อยู่ที่ +60.73% (ข้อมูล ณ 29 ต.ค.53)

นักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเข้อมูลกองทุนพิ่มเติมได้ที่ บลจ.อยุธยา จำกัด   โทร. 02-657-5757  ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-226300  หรือติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

<- ย้อนกลับ
เนื้อหาในหมวดนี้
    มุมสมาชิก
    ชื่อสมาชิก:
    รหัสผ่าน:
     
     
     
     

      © สงวนลิขสิทธิ์ 2553 บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด