NEWS UPDATE • WHO IS WHO

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นั่งประธานบอร์ด ไอร่าแคปปิตอล

คณะกรรมการบริษัทไอร่าแคปปิตอล มีมติแต่งตั้ง นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  มีผลตั้งแต่วันที่   3  กรกฏาคม 2563

เมื่อวันที่  3  กรกฏาคม 2563   คณะกรรมการบริษัทไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA  มีมติแต่งตั้ง นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล   โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3  กรกฎาคมเป็นต้นไป  

นายประเสริฐ  มีความเชื่อมั่น มั่นใจ  และเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัทไอร่าแคปปิตอลซึ่งดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่นๆ  หรือ Holding Company ว่าเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินที่แข็งแรง มีการบริหารแบบมืออาชีพ   อีกทั้งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี  จึงรับตำแหน่งประธานกรรมการ ของไอร่าแคปปิตอล อีกตำแหน่งหนึ่ง  นอกเหนือจากปัจจุบันที่นั่งเป็น ประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)   บริษัทในเครือของAIRA ซึ่งทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นการเข้าไปลงทุนในรูปแบบความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว  โดยดำเนินโครงการ  ASP1    Spring Tower   เสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอสูง 27 ชั้น แห่งแรกของไอร่า ซึ่งตั้งอยู่สี่แยกราชเทวี

นายประเสริฐ เป็นผู้บริหารมืออาชีพ  มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจองค์กรชั้นนำมากมาย   โดยก่อนหน้านี้ นายประเสริฐ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)  เป็นประธานกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)    ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)     ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย  ฯลฯ เป็นต้น

ทั้งนี้  บริษัทไอร่าแคปปิตอล ดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่นๆ Holding Company   ปัจจุบันมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมลงทุนทั้งหมด  11 แห่ง    มีทั้งธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกิจจัดการกองทุน   ธุรกิจลิสซิ่ง  ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์    ที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร