PR NEWS • PR NEWS

BKI เปิดสาขาสุพรรณบุรี

นายชัย โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย  ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI นางสาวพรรณี ไม้หอม (ซ้าย) ผู้จัดการภาคกลาง 2  ธนาคารกรุงเทพ และนายเอกพันธุ์  อินทร์ใจเอื้อ  (ขวา) นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสาขาสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ พร้อมอัญเชิญครุฑตราตั้งขึ้นประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี สำหรับสาขาสุพรรณบุรีเป็นสาขาที่ 35 ที่ได้ทำพิธีเปิดสาขาอย่างเป็นทางการเพื่อขยายการให้บริการด้านประกันภัยและสินไหมทดแทนแก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี