NEWS UPDATE • ECONOMIC

ปิดฉากรับสมัครผู้ว่าธปท. รอบสอง เศรษฐพุฒิ มานาทีสุดท้าย

รายงานข่าวจากจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันนี้ (10 ก.ค.) เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หลังจากมีการขยายเวลารับสมัครออกมาจากรอบแรกที่ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. โดยมีผู้ยื่นใบสมัครเพิ่มเข้ามาอีก 1 ราย คือ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ ก่อนหน้านี้เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เมื่อต้นปี 2562

โดยทำให้การสมัครผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ แทน ดร. วิรไท สันติประภพ ที่จะครบวาระในสิ้นเดือน ก.ย.63 นี้ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 6 ราย ประกอบด้วย คนใน 2 ราย คือ นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ขณะที่มีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก อีก 4 ราย ได้แก่ นางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด นายสุชาติ เตชะโพธิ์ไทร อดีตรองกรรมการผู้จัดการประธานเจ้าหน้าที่สายการลงทุนและผู้จัดการกองทุนรวม ของ บลจ.อยุธยา เจเอฟ และ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ยื่นใบสมัครเข้ามาเมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ผ่านมา และนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ที่ยื่นใบสมัครในวันนี้