NEWS UPDATE • WHO IS WHO

เครดิต สวิสแต่งตั้งเอ็ดวินตัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารความมั่งคั่งประจำประเทศไทย

เครดิต สวิส ประกาศแต่งตั้ง นายเอ็ดวิน ตัน ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารความมั่งคั่งประจำประเทศไทย ควบคู่ไปกับตำแหน่งปัจจุบันในฐานะหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาและฝ่ายขายประจำประเทศไทย มีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายตัน จะทำงานและรายงานตรงต่อ นายมาร์คัสสเลอร์หัวหน้ากลุ่มการตลาดประเทศไทยและประเทศเวียดนามรวมถึงรายงานต่อ นายพรชัยประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย (สำหรับตลาดประเทศไทย) และรายงานต่อ นายโคลดฮาร์ บอนน์ หัวหน้าที่ปรึกษาด้านการลงทุนประจำประเทศสิงคโปร์

ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น นายตัน พร้อมที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของเครดิต สวิส ในไทยซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำคัญและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น พร้อมนำเสนอโซลูชั่นการลงทุนที่ครบครันให้แก่กลุ่มลูกค้าส่วนบุคคลควบคู่ไปกับธุรกิจของพวกเขาซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้กำลังมองหาทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในเรื่องสินทรัพย์และการขยายธุรกิจ

นายตัน เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่รู้จักในแวดวงอุตสาหกรรมบริการทางการเงินเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในวงการมากกว่า 20 ปี อีกทั้ง เคยดูแลและคุ้นเคยกับตลาดไทยนานถึง 18 ปี ผ่านการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงให้กับหลายบริษัท และแสดงบทบาทความเป็นผู้นำทีมที่ประสบความสำเร็จได้อย่างแข็งแกร่ง รวมถึงให้คำปรึกษาการลงทุนในเชิงลึกที่ครอบคลุมสินทรัพย์หลากหลายประเภทและโซลูชั่น

นายตัน มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดไทยซึ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจของเครดิต สวิส ในประเทศไทยก่อนจะกลับมาร่วมงานกับเครดิตสวิสในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นายตัน เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน และโซลูชั่นที่เอสซีบีจูเลียสแบร์ ซึ่งเขาได้วางรากฐานบริษัทร่วมทุนระหว่างเอสซีบีและจูเลียสแบร์

สำหรับตลาดประเทศไทยเอาไว้ ก่อนหน้านั้น นายตัน เคยทำงานร่วมกับเครดิต สวิส ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงรวม 11 ปี และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำหรับตลาดประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซียเป็นเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2555-2561)

นายมาร์คัสสเลอร์ หัวหน้ากลุ่มการตลาดประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ส่วนธุรกิจไพรเวทแบงกิ้งประจำภูมิภาคเอเชียใต้ของ เครดิตสวิส กล่าวว่า เครดิต สวิส ถือเป็นผู้นำธุรกิจบริหารความมั่งคั่งต่างชาติรายแรกที่เริ่มเปิดให้บริการธุรกิจในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2559 เรามีความยินดีที่ได้ นายเอ็ดวิน ตัน ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินระดับสากลมากมาย และมีความรู้ความเข้าใจตลาดไทยอย่างลึกซึ้ง มาร่วมขับเคลื่อน และบริหารจัดการธุรกิจบริหารความมั่งคั่งในประเทศไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

นายพรชัย ประเสริฐสินธนากรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยของเครดิตสวิส กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นตลาดสำคัญที่มีการเติบโตของเครดิต สวิส นับตั้งแต่ที่เราเริ่มดำเนินธุรกิจและดูแลลูกค้านักลงทุนชาวไทยมาตั้งแต่ปี 2543 โดยให้บริการทางการเงิน และการให้คำปรึกษา ตั้งแต่ธุรกรรมด้านตลาดทุนการให้คำปรึกษา ด้านการควบรวมกิจการการเงินที่มีโครงสร้าง และการซื้อขายด้วยทีมบริหารความมั่งคั่งที่แข็งแกร่ง สามารถส่งมอบโซลูชั่นที่ครอบคลุมให้กับลูกค้าชาวไทย ในการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล รวมถึงธุรกิจของพวกเขาเพื่อการกระจายสินทรัพย์และขยายธุรกิจต่อไป