NEWS UPDATE • ECONOMIC

หนี้ครัวเรือนขยับสูง ธ.กรุงเทพเล็งขยับเกณฑ์บัตรเครดิตปี 64 เน้นกลุ่มรายได้ 2.5 หมื่นบาทขึ้นไป

นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารยังคงมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามนโยบายของธปท.ต่อเนื่อง ทั้งนี้มีลูกค้าบัตรเครดิตที่เข้ารับมาตรการช่วยเหลือ 35,000 ราย พบว่าส่วนใหญ่กลับมาชำระคืนได้แล้วแต่มีอีก 20-25% ที่ต้องให้ความช่วยเหลือต่อ ซึ่งธนาคารมีทั้งการพักชำระหนี้และลดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตเหลือ 12% 

ทั้งนี้ภาพรวมธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารในปี 2563 นั้นในด้านจำนวนบัตรใหม่คาดว่าจะเพิ่ม 200,000 บัตร จากฐานบัตรรวม 2.5 ล้านบัตรน้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้จะเพิ่มบัตรใหม่ 280,000 บัตร ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนบัตรใหม่ที่เพิ่ม 180,000 บัตร

"การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตชะลอลงตามสถานการณ์ ปัจจุบันยอดใช้จ่ายผ่านบัตรติดลบ 11-12% นับว่าดีขึ้นมาเมื่อเทียบกับช่วงเมษายน-พฤษภาคมที่ติดลบ16-17% เพราะที่ยังหายไปเลยคือการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่ยังไม่กลับมา ส่วนเอ็นพีแอลก็มีขยับบ้าง โดยเอ็นพีแอลบัตรเครดิตเพิ่มมาเป็น 2.6% จากปลายปีก่อนหน้า"

นายโชค กล่าวอีกว่า สำหรับในปี 2564 ธนาคารมีแผนที่จะปรับเกณฑ์ผู้สมัครบัตรเครดิตของธนาคาร โดยจะเน้นในกลุ่มรายได้ 25,000 - 30,000 บาทต่อเดือนมากขึ้น เพื่อควบคุมความเสี่ยงและคุมเรื่องภาระหนี้ที่เห็นว่ากลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนเริ่มมีภาระหนี้สูงแล้ว จึงเป็นการปรับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นและหันไปเน้นการใช้จ่ายของฐานบัตรเดิมแทน