PR NEWS • PR NEWS

WHAUP ออกบูธโชว์นวัตกรรมให้บริการบำบัดน้ำเสียในโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ   คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ (ภาพขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ร่วมงานพิธีเปิดอาคารศูนย์ปฎิบัติการอัจฉริยะ (IOC) โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EECi) ณ วังจันทร์วัลเลย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองโดยภายในงาน WHAUP ได้มีการจัดบูธนิทรรศการ โชว์นวัตกรรมเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดน้ำเสียในโครงการ EECi ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง WHAUP และ บมจ.ปตท. โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในการให้บริการ คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในต้นปี 2564 โดยเฟสแรก มีกำลังผลิตบำบัดน้ำเสีย 600 CMD และสามารถขยายได้ถึง 1,200 CMD ในลำดับถัดไป