NEWS UPDATE • RESERCH

กักตัวแต่ไม่กักใจ ช่วยพยุง SMEs สู้โควิด

สัปดาห์ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆ มีมาตรการปิดสถานที่หลายประเภท โดยคงไว้แต่จุดที่จำเป็น เช่น ตลาดร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของ COVID-19 สอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing ที่ทั่วโลกต่างยึดถือทำให้หลายคนต้องอยู่ที่บ้าน และทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) มากขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs เนื่องจากผู้คนไม่สามารถทานข้าวนอกบ้านออกไปชอปปิงเดินทางท่องเที่ยวหรือใช้บริการของธุรกิจต่างๆได้

จากข้อมูลล่าสุดในปี 2561 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือSMEs สร้างงานให้คนกว่า 11.1 ล้านคนโดยหาก SMEs ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจนต้องปิดตัวลงจะต้องมีคนอีกจำนวนมากตกงานพร้อมกัน


นอกจากนี้ SMEs ยังเป็นผู้กระจายรายได้ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยวซึ่งนอกจากสร้างรายได้ให้ประเทศแล้วยังสร้างเอกลักษณ์และสีสันของการท่องเที่ยวไทย

ดังนั้น ไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ในแวดวงธุรกิจ SMEs หรือไม่ก็ตามเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่และเศรษฐกิจโดยรวมผ่านพ้นวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกัน EIC ขอเสนอแนะวิธีช่วยเหลือ SMEs ง่ายๆ จากที่บ้าน ดังนี้

         1. สั่งอาหารจากร้านอาหารในละแวกที่อยู่อาศัยของตนเองหรือสั่งอาหารออนไลน์จากผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งถือเป็นโอกาสในการลองร้านอาหารใหม่ๆ ที่อาจค้นพบร้านอาหารที่ถูกและดีของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยอีกมาก

         2.  ซื้อของสดในตลาดละแวกบ้าน / ซื้อของใช้ในร้านโชห่วยมากขึ้นนอกจากไม่ต้องเดินทางไกลแล้วยังช่วยลดความแออัดของผู้คนจากการกระจายซื้อสินค้าตามตลาด / ร้านโชห่วยต่างๆโดยไม่กระจุกตัวซื้อสินค้าในจุดเดียวกัน

         3. สั่งตรงผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อสนับสนุน SMEs ภาคการเกษตรผ่าน platform เช่น ThailandPostMart.com

         4. ชอปปิงออนไลน์จากร้านค้ารายย่อยผ่านโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มออนไลน์เ ช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับงานอดิเรกที่ชอบ เนื่องจากการอยู่บ้านทำให้มีเวลามากขึ้นตลอดจนการทำสวนการจัดบ้านหรือการตกแต่งบ้านสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการใช้ผ่านกลุ่ม SMEs หรือเลือกตกแต่งบ้านจากงานศิลปะท้องถิ่น

         5.  ซื้อบัตรกำนัลจากร้านของธุรกิจ SMEs ที่ชื่นชอบ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริการโรงแรมและร้านอาหารซึ่งจะช่วยให้ SMEs ได้รับเงินทันทีส่วนผู้ซื้อบัตรกำนัลสามารถนำไปใช้ในช่วงที่สถานการณ์ COVID-19 เริ่มดีขึ้นได้ อีกทั้งสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษอีกด้วย เพราะหลายธุรกิจต่างลดราคาเพื่อจูงใจลูกค้า

         6. แชร์ประสบการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือสินค้าคุณภาพที่ได้ค้นพบจากร้านในละแวกบ้านและบอกต่อ เพื่อเชิญชวนให้ผู้อื่นสนับสนุนธุรกิจSMEs ด้วยกัน

 ในช่วงที่ทั่วโลกต่างเผชิญกับวิกฤตเช่นนี้ผู้ประกอบการ SMEs ต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักการร่วมมือกันช่วยเหลือสนับสนุนและประคับประคองธุรกิจไม่ว่าจะด้วยวิธีข้างต้นหรือวิธีอื่นๆ จึงนับเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เพื่อช่วยรักษาการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี สิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้คือ การให้ความร่วมมือด้าน Social distancing ลดการอยู่ร่วมกันในสถานที่แออัดล้างมือใส่หน้ากากเพื่อให้สถานการณ์สามารถคลี่คลายส่งผลให้เศรษฐกิจกลับมาสู่สถานการณ์ปกติได้อย่างรวดเร็วและเมื่อสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติแล้วก็อย่าลืมสนับสนุน SMEs กันต่อไป