NEWS UPDATE • ECONOMIC

พชร ฝากงานอธิบดีสรรพสามิตคนใหม่

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้กล่าวในการแถลงข่าวผลการดำเนินงานของกรมสรรพสามิตว่า ฝากงานที่ยังค้างให้นายลวรณ แสงสนิท ว่าที่อธิบดีกรมสรรพสามิตคนใหม่ สานต่อ คือ การการขยายฐานภาษี ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ ส่วนภาษีตัวใหม่ก็พิจารณาไว้หมดแล้ว ให้อธิบดีคนใหม่มาตัดสินใจต่อ ทั้งภาษีความเค็ม ภาษีเบียร์ 0% รวมทั้งภาษีที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น เครื่องดื่มผสมสารสกัดจากกัญชา (CBD) ที่มีแนวโน้มเป็นโอกาสในการขยายการจัดเก็บของกรมได้ในอนาคต แต่ก็ต้องหารือกับกระทรวงสาธารณสุขให้รอบด้านก่อน