NEWS UPDATE • INSURANCE

ตัวแทนคุณภาพตบเท้ารับรางวัล ผสานรูปแบบปกติบวก New Normal

สมาคมประกันชีวิตไทย เชิดชูเกียรติ 2,190 ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 ผสมผสานรูปแบบการจัดงานแบบปกติกับ New Normal ถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในงานผ่านแพลตฟอร์ม Facebook  และYouTube Live

นายสาระ ล่ำซำ อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย ในฐานะประธานการจัดงานพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 เปิดเผยว่า สมาคมประกันชีวิตไทยขอแสดงความยินดีกับตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ครั้งที่ 37 โดยในครั้งนี้มีตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 2,190 ราย จาก 17 บริษัทสมาชิก โดยรางวัลเกียรติยศสูงสุดคือตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี จำนวน 3 ราย ได้แก่ อมราพร สุทธิเลิศรัตน์  สุวรรณี แจ่มสว่าง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  และณภัสภรณ์ จุใจ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ยังมีรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 15 ปี จำนวน 9 ราย รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี จำนวน 45 ราย รางวัลเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 78 ราย และรางวัลเกียรติบัตรจำนวน 2,055 ราย โดยมีตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ แยกรายบริษัทประกันชีวิต ดังนี้

1. บริษัท เอไอเอ จำกัด       จำนวน   1,190  ราย

2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   จำนวน      222  ราย

3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)    จำนวน      175  ราย

4. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   จำนวน      127  ราย

5. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  จำนวน      125  ราย

6. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   จำนวน      63  ราย

7. บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)    จำนวน      63  ราย

8. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน      60   ราย

9. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  จำนวน      51  ราย

10. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  จำนวน      45  ราย

11. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   จำนวน      24  ราย

12. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   จำนวน      15  ราย

13. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   จำนวน      13  ราย

14. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน       9  ราย

15. บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   จำนวน       5  ราย

16. บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จำนวน       2  ราย

17. บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)    จำนวน       1  ราย

นายสาระ กล่าวว่า แม้ในปัจจุบันระบบดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจประกันชีวิตมากขึ้น แต่ธุรกิจประกันชีวิตยังจำเป็นต้องอาศัยคนกลางที่จะมาเป็นผู้อธิบายเงื่อนไข ความคุ้มครองและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้น พร้อมคอยอำนวยความสะดวกส่งมอบการบริการที่ดี  ดังนั้น ตัวแทนประกันชีวิตยังคงเป็นช่องทางการขายหลักที่สำคัญของธุรกิจประกันชีวิต ที่มีผลต่อการเติบโตของภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตอยู่

โดยในปี 2562 ช่องทางตัวแทน (Agency)  จากผลงานเบี้ยประกันภัยรับรวม 315,616.9 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนช่องทางการขายมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น คิดเป็นร้อยละ 51.7 จึงเป็นผลทำให้ภาคธุรกิจยังคงต้องการเพิ่มตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนให้คนไทยได้วางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

ดังนั้น  แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะยังคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส แต่สมาคมประกันชีวิตไทยยังคงเห็นความสำคัญของการจัดงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเชิดชูเกียรติของบุคลากรฝ่ายขาย ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญเติบโต สมาคมจึงยังคงจัดงานพิธีการมอบรางวัลดังกล่าว โดยผสมผสานรูปแบบการจัดงานแบบปกติกับ New Normal

โดยมี นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี , 15 ปี และ 10 ปี จำนวน 57 ราย พร้อมใช้ดิจิทัลถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในงานผ่านแพลตฟอร์มเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) และยูทูปไลฟ์ (YouTube Live)

พร้อมจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ กลยุทธ์พิชิตการตลาดประกันชีวิตในยุค New Normal” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ต จากวงดึกดำบรรพ์ บอยแบนด์ ศิลปิน ปั่น-ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, แต๋ม-ชรัส เฟื่องอารมณ์, ตุ่น-พนเทพ สุวรรณะบุณย์ ณ ห้อง เวิลด์ บอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 

ส่วนรางวัลเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 78 ราย และรางวัลเกียรติบัตรจำนวน 2,055 ราย  บริษัทต้นสังกัดจะดำเนินการมอบรางวัลต่อไป โดยสามารถสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตสมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 02-679-8080 ต่อ 221-224