NEWS UPDATE • BANKING

ธ.ก.ส. จัดแคมเปญ“เงินออมมั่งมี Chinese New Yearปี 2564”

ธ.ก.ส. จัดแคมเปญ เงินออมมั่งมี Chinese New Year ปี 2564” เมื่อเปิดบัญชีใหม่ หรืฝากเงินเพิ่ม 20,000 บาทขึ้นไป คงยอดไว้ในบัญชี 4 เดือน รับทันทีกระปุกออมทรัพย์ สิงโตรับทรัพย์” ซึ่งบรรจุเงินหยวนเป่าสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวย เสริมความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน เริ่มรับฝากตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2564 พร้อมเพิ่มความสะดวก ไม่ต้องรอคิวนาน ด้วยบริการระบบคิวออนไลน์ (A-Queue)เลือกวันเวลาและสาขาที่ต้องการใช้บริการได้ด้วยตัวท่านเอง

นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้จัดแคมเปญ เงินออมมั่งมี Chinese New Year ปี 2564เพื่อส่งความสุข ความปรารถนาดีและความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปี 2564ให้แก่ผู้ฝากเงินกับ ธ.ก.ส. โดยจะได้รับกระปุกออมทรัพย์ สิงโตรับทรัพย์ซึ่งมีลักษณะเป็นหุ่นเชิดสิงโตเกาะถุงแดงที่บรรจุเงินหยวนเป่าหรือเงินตำลึงจีนที่ล้นออกมาจากถุง เสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความเป็นสิริมงคล เป้าหมายรับฝาก 500 ล้านบาท โดยเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15มีนาคม 2564  หรือจนกว่าของที่ระลึกจะหมด


สำหรับเงื่อนไขการรับฝาก เปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินเพิ่ม 20,000 บาทขึ้นไปในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใช้สมุด เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เงินฝากออมทรัพย์ A-Savingsหรือบัญชีเงินฝากรักษาทรัพย์คงยอดเงินฝากในบัญชี 4 เดือนจะได้รับกระปุกออมทรัพย์ ธ.ก.ส.สิงโตรับทรัพย์จำนวน 1 กระปุก จำกัดสิทธิ์ 1 บัญชี ต่อ 1 กระปุก ณ ธ.ก.ส. สาขาที่ร่วมแคมเปญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าลดระยะเวลารอคอยของลูกค้าในการทำธุรกรรมและลดความแออัดของผู้มาใช้บริการที่สาขา ธ.ก.ส. ได้เปิดให้บริการระบบคิวออนไลน์ (A-Queue) ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกวัน เวลา และสาขาที่ต้องการใช้บริการได้เอง ผ่านทางเว็บไซต์ www.baac.or.thโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามสาขาที่ร่วมกิจกรรมได้ที่ Call Center 02 555 0555