NEWS UPDATE • ECONOMIC

กทม.เร่งฉีดวัคซีนผู้สูงอายุให้ได้ 50% ภายในก.ค.นี้ – ย้ำไม่มีแผนฉีดวีคซีนสลับชนิด

ร.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม. รับนโยบายจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ในการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ โดยจะเร่งดำเนินการให้ได้ 50% ภายในสิ้นเดือนนี้ ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่มารับวัคซีนเริ่มมีจำนวนลดลง ทางกทม.จึงมีนโยบายให้ประชาชนทั่วไปบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง และยังไม่ได้รับวัคซีน เริ่มฉีดวัคซีนคู่ขนานไปพร้อมกับกลุ่มผู้สูงอายุ


สำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนสามารถลงทะเบียนผ่าน "ไทยร่วมใจ" ได้ หรือหากไม่สะดวก ทาง กทม. มีกลุ่ม CCR ในการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนเชิงรุกให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้สะดวก


ทั้งนี้ "ไทยร่วมใจ" ได้รับการจัดสรรวัคซีนทั้งหมดจำนวน 5 แสนโดส โดยทาง กทม.ยังไม่มีแผนการฉีดวัคซีนแบบสลับชนิดและจะยังใช้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเช่นเดิม ส่วนวัคซีนซิโนฟาร์มที่กทม.ได้รับจัดสรร ถูกนำไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงบ้างแล้ว ส่วนวัคซีนโมเดอร์นา ทางกทม.ยังไม่ได้รับจัดสรร เนื่องจากต้องจัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นๆ ก่อน


โฆษก กทม.ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อในกทม.ได้ หรือจะถึงจุดพีคเมื่อไร เพราะต้องขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือการกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง และความเข้มข้นของมาตรการล็อกดาวน์


สำหรับมาตรการดูแลคนไร้บ้าน กทม. ได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และอยู่ระหว่างการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กลุ่มคนไร้บ้านกว่า 1,000-2,000 รายในกทม. ส่วนกรณีผู้เสียชีวิต 3 รายในบริเวณพื้นที่สาธารณะนั้น กทม. มีผลการชันสูตรศพของผู้เสียชีวิตรายที่พบบริเวณหน้าร้านศึกษาภัณฑ์ ถ.ราชดำเนิน ว่าผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ส่วนรายอื่นๆ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ


ส่วนปัญหาขยะติดเชื้อ กทม.ได้ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม แจกถุงขยะติดเชื้อสีแดงให้แก่ผู้ป่วยมีผลตรวจเป็นบวกที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านHome Isolation (HI) เพื่อให้พนักงานเก็บขยะคัดแยกขยะได้ง่าย และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ สำหรับการฉีดวัคซีนของกรมอนามัยได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 17,000 ราย ให้กับชุมชนต่างๆ