<
NEWS UPDATE • SPECIAL ARTICLE

The Next Normal ส่องเทรนด์ “ความปกติถัดไป” หลังโควิด 19

รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่เปลี่ยนไปหลังวิกฤติโควิด 19 สะท้อนให้เห็นเทรนด์สำคัญๆ ในอนาคตที่เกิดจากพฤติกรรมและทัศนคติในการดำรงชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยเฉพาะการเปิดรับเทคโนโลยี บริการดิจิทัลใหม่ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบาย โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนำไปสู่เทรนด์การใช้ชีวิตแบบ next normal ที่จะเริ่มขยายตัวในวงกว้าง พร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตและระบบเศรษฐกิจในอนาคต

 

Stay-at-home Economy

สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคโควิด 19 ส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกเปลี่ยนไป บ้านจึงไม่ได้เป็นแค่ ที่อยู่อาศัยแต่ยังกลายเป็นออฟฟิศ ห้องประชุม ฟิตเนส หรือแม้กระทั่งโรงภาพยนตร์ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สามารถใช้งานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย เทรนด์ดังกล่าวก่อให้เกิดรูปแบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า stay-at-home economy เช่น การพบปะสังสรรค์ผ่านแอปพลิเคชัน ธุรกิจe-commerce บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน และเทคโนโลยีการช้อปปิ้งผ่านประสบการณ์เสมือนจริง (virtual reality) เป็นต้น

 

Touchless Society

เมื่อการดำเนินชีวิตในโลกยุค new normal จะมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นสำคัญ เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อ ลดการสัมผัสตัวอย่างเช่น ระบบการจัดส่งสินค้าแบบ non-contact delivery โดยจะวางพัสดุลงในภาชนะหรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนดไว้ล่วงหน้า ประตูที่มีเซ็นเซอร์เปิด-ปิดอัตโนมัติในพื้นที่สาธารณะ รูปแบบการจ่ายเงินแบบ e-payment หรือแนวคิดการออกแบบพื้นที่ โดยธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าแบบปราศจากการสัมผัสใดๆ แต่จะใช้เทคโนโลยีการสั่งงานด้วยเสียง (voice recognition) หรือจำลองโลกเสมือนจริง (augmented reality) แทน

 

Regenerative Organic

ประเด็นเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจสำคัญของโลกยุค next normal ดังนั้นเทรนด์หนึ่งที่จะฉายภาพชัดขึ้นเรื่อย ๆ คือ มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เรียกว่า “regenerative organic” ซึ่งไม่เพียงต้องปลอดสารพิษและปราศจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดัดแปลงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงมาตรฐานคุณภาพดิน การคุ้มครองสัตว์ คุณภาพชีวิตเกษตรกร ความยุติธรรมด้านค่าแรง ระบบฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

 

The Next Normal กับปัจจัยพื้นฐาน 10 ประการ

        1. อาหาร 


             เน้นที่การกินอย่างยั่งยืน ที่ทั้งดีต่อสุขภาพและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รูปแบบการบริโภคอาหารสไตล์ plant forward ที่เน้นส่วนผสมที่เป็นผัก ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ หรือ เนื้อสัตว์ทางเลือก plant based meat ที่จะเติบโตขยายเป็นวงกว้าง


         2. ที่อยู่อาศัย


             smart home ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ในบ้านได้สะดวกสบายและปลอดภัยจะกลายเป็นเรื่องพื้นฐาน การสั่งเปิดปิด ไฟ เครื่งอปรับอากาศ และสั่งงานได้ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (home automation)


        3. ยา


              ทัศนคติของคนยุคหลังโควิด 19 ที่มีต่อเรื่องสุขภาพจะมองหายาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา มากกว่าเป็นการรักษาเมื่อสุขภาพเริ่มย่ำแย่ ธุรกิจอาหารเสริมที่ช่วยทั้งเรื่องความงามและสุขภาพจึงโตขึ้นอย่างมหาศาล


         4. เครื่องนุ่งห่ม


              นอกจากจะต้องตอบสนองด้านความสวยงาม สะท้อนภาพลักษณ์ของผู้สวมใส่แล้ว แบรนด์ต่างๆ ยังให้คุณค่ากับการเลือกใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงมุมมองการใช้ชีวิต และทัศนคติที่ถูกส่งผ่านออกมาผ่านแฟชั่นการแต่งกาย


          5. เงิน


              คนไทยจะหันมาจับจ่ายผ่าน e-paymentกันมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาทั้งในรูปแบบ e-money,card payment และ internet &mobile banking ทั้งการชำระค่าใช้จ่ายด้าน สาธารณูปโภค การซื้อสินค้า e-commerce รวมถึงชำระค่าโฆษณาผ่านการทำการตลาดในช่องทางโซเชียลมีเดีย


          6. ยานพาหนะ


              ทั้งเรื่องของรูปแบบของรถยนต์ ยานยนต์ไร้คนขับ หรือแม้กระทั่ง รถยนต์ไฟฟ้าที่เคยเป็นสิ่งใหม่ แต่จะกลายเป็น Next Normal ไปแล้วในยุคหลังโควิด


         7. โทรศัพท์มือถือ


              ที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งเทคโนโลยีที่มีการอัพเดทนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เป็นประจำ ก็หันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ล่าสุดกับ iPhone 12 ที่ประกาศไม่ให้ที่ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องใหม่ เพื่อเป็นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของเรื่องนี้อย่างจริงจัง


          8. พลังงาน


              พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนที่แต่เดิมก็มีความสำคัญอยู่แล้ว จะทวีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีของพลังงานทดแทนจะมีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาสูงขึ้นทำให้ต้นทุนของพลังงานเหล่านี้ลดลง โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงขยะ


           9. โซเชียลมีเดีย


              จะเพิ่มขึ้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และมีฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย มีแนวคิดการตลาดเพื่อดึงดูดใจผู้ใช้งานมากมายที่จะกลายเป็นความปกติใหม่ ทั้ง remixing user generated content จากช่องทาง TIK TOK หรือ memetic media ด้วยการนำภาพ หรือคลิปสั้นมาทำเป็นมีม ที่สามารถเรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้พบเห็นเป็นต้น


            10. สินค้าอุปโภคบริโภค FMCG


              สินค้าที่ผลิตจากธรรมชาติ ปราศจากสารปรุงแต่ง อย่างสูตร Organic, Natural จะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมองหา บรรจุภัณฑ์แบบย่อยสลายได้ หรือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำให้เกิดขยะส่วนเกิน สามารถบริโภคและหมดไปจะกลายเป็นเรื่องปกติ เพราะลดต้นทุนผู้ผลิต และไม่เหลือทิ้งเป็นภาระแก่ผู้บริโภค

 

 ที่มา: BOT พระสยาม Magazine ฉบับที่ 6 ปี 2563