NEWS UPDATE • ECONOMIC

ครม. อนุมัติซื้อวัคซีนเพิ่มเติม รวม 63 ล้านโดสในปี 64

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. วันนี้ได้รับทราบการจัดหาวัคซีน COVID-19 เพิ่มเติม ในกรณีเร่งด่วนกับบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค จำนวน 2 ล้านโดส วงเงินจัดสรร 1,228 ล้านบาท ซึ่งวัคซีนที่จะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาใช้กับประชาชนไทยจะต้องขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหารและยา(อย.) ของประเทศจีนและของประเทศไทยเป็นผู้อนุมัติ โดยองค์การเภสัชกรรมจะเป็นผู้นำเข้าวัคซีนดังกล่าวและให้กรมควยคุมโรคเป็นผู้จัดซื้อและกระจายสู่ประชาชน 

โดย 2 แสนโดสแรกจะนำเข้าในเดือน ก.พ. 2564  และจะสามารถส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อทำการฉีดให้ผู้ทำงานภาคสนามในพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุด เช่น สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี ประมาณ 2 หมื่นคน  และคนในกลุ่มเสี่ยง มีภาวะแทรกซ้อนสูงอีก 1.8 แสนคน

สำหรับวัคซีนที่จะได้รับต่อไปในเดือนมี.ค. 64  อีก 8 แสนโดส จะฉีดเข็มที่ 2 ให้กลุ่มที่ 1 อีก 2 แสนโดส ส่วนอีก 6 แสนโดสจะฉีดให้กลุ่มจังหวัดควบคุมสูงสุดและชายแดนภาคตะวันตก ภาคใต้ และบุคคลากรทางการแพทย์ รวมถึง อสม. จำนวน 6 แสนคน และกลุ่มติดเชื้อที่มีภาวะแทรกซ้อนสูงอีกประมาณ 5.4 แสนคน ขณะที่ในเดือน เม.ย. 2564 จะได้วัคซีนเพิ่มอีก 1 ล้านโดส โดยจะฉีดเข็มที่ 2 ให้กลุ่มที่ฉีดใน 8 แสนโดสแรกประมาณ 6 แสนคน ส่วนอีก 4 แสนโดสจะให้บุคลากรด้านอื่นๆเพิ่มเติม

“วัคซีน 2 ล้านโดสแรกที่จะนำเข้ามาในปี 2564 จะเริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ. 2 แสนโดส เดือนมี.ค. 8 แสนโดส และเดือน เม.ย. 1 ล้านโดส โดยประชาชน 1 คนต้องได้รับการฉีดทั้งหมด 2 โดส”

นายอนุชา กล่าวว่า นอกจากนี้ประเทศไทยได้จองวัคซีนกับบริษัทบริษัทแอสตราเซเนกาไปแล้ว 26 ล้านโดสโดยคาดว่าจะนำเข้ามาได้ในกลางปี 2564 และในวันนี้นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีก 35 ล้านโดส เพื่อให้คนไทยได้ฉีดอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด รวมทั้งหมดจะมีวัคซีน 63 ล้านโดสให้ประชาชนไทยได้ใช้ในปี 2564