NEWS UPDATE • INSURANCE

“เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” ผนึก “ธ.เกียรตินาคินภัทร” ออกประกันสุขภาพเจาะวัยทำงาน

“เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” ร่วมกับ “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร” เจาะกลุ่มวัยทำงาน ออกประกันสุขภาพ “KKPGEN PREFERRED HEALTH” คุ้มครองค่ารักษาแบบผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และอุบ้ติเหตุสามารถเลือกผลประโยชน์ได้ตามต้องการ วงเงินสูงสุดหลักล้าน


นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” ร่วมกับ “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร” พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ KKPGEN PREFERRED HEALTH ซึ่งถูกออกแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้า โดยสามารถเลือกแผนได้หลากหลายตามผลประโยชน์ที่ต้องการ พร้อมบริการออนไลน์จากแอปพลิเคชัน Generali 365 สำหรับแสดงสิทธิ์เข้ารักษาโดยไม่ต้องพกบัตร ให้ความคุ้มครอง การรักษาแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และอุบัติเหตุ 

สำหรับ ประกันสุขภาพ KKPGEN PREFERRED HEALTH ให้ความคุ้มครองวงเงินรวมรายปีสูงสุดหลักล้าน  (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก) ให้คุ้มครองค่ารักษาแบบผู้ป่วยใน ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าผ่าตัด โดยค่าห้องสูงสุด 5,000 บาท/ วัน และค่าห้อง ICU สูงสุด 10,000 บาท/ วัน รวมไปถึงค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน และเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อปี สูงสุด 5,000 บาท พร้อมความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) แบบเลือกได้ โดยลูกค้าสามารถเลือกเพิ่มแผนความคุ้มครอง OPD  1,000/ 1,500/ 2,000 บาท ต่อวัน ตามความต้องการ  และมีความคุ้มครองอุบัติเหตุ 50,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง นอกจากนี้ลูกค้ายังได้รับความสะดวกสบายด้วยบริการออนไลน์จากแอปพลิเคชัน Generali 365 สำหรับแสดงสิทธิ์เข้ารักษาโดยไม่ต้องพกบัตรประกัน และบริการค้นหาโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในเครือข่ายที่มีมากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ตรวจสอบผลประโยชน์คงเหลือของกรมธรรม์ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ


ด้าน นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบัน ลูกค้า ให้ความสนใจกับความคุ้มครองด้านสุขภาพมากขึ้น เพราะมองว่าการปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth Protection) ด้วยหลักประกันทางสุขภาพมีความสำคัญไม่แพ้การสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation) เพื่อลดความเสี่ยงที่ต้องสูญเสียรายได้ไปกับค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี อีกทั้งสถานการณ์    โควิด-19 ยังทำให้ตระหนักว่าสังคมอาจต้องเผชิญกับโรคร้ายใหม่ ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิต และอาชีพได้ทุกเมื่อ แผนประกันสุขภาพ KKPGEN PREFERRED HEALTH แบบใหม่นี้ มีข้อดีคือความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลพื้นฐานที่จำเป็น   ออกแบบมาให้ลูกค้ามีทางเลือกหลากหลายตามความต้องการ ไม่ว่าจะเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย หรือเติมเต็มความคุ้มครองด้านสุขภาพที่มีอยู่แล้วให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ลูกค้าแทบทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ พนักงานบริษัท หรืออาชีพอิสระก็สามารถใช้ KKPGEN PREFERRED HEALTHปกป้องความมั่งคั่ง สร้างหลักประกันทางสุขภาพได้ โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ ได้ที่  https://link.kkpfg.com/7K8rQ หรือติดต่อธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือโทร. 0 2165 5555 พิจารณารับประกันภัยโดยบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  ธนาคารเกียรตินาคินภัทรในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย  โดยผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง