NEWS UPDATE • MUTUAL FUND

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แนะเลือกลงทุนกลุ่มหุ้นที่เติบโตโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

นายมนรัฐ  ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด กล่าวว่า ภาพการลงทุนหลังจากเกิด COVID-19 เศรษฐกิจโลกมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลง โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดเศรษฐกิจโลกจะหดตัวจากปัจจัย COVID-19 และการคงอัตราเงินเฟ้อให้มีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ จนธนาคารกลางทั่วโลกต่างออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินและการคลัง และทยอยเข้าซื้อสินทรัพย์ในตลาดเพิ่มสภาพคล่องเข้าระบบ และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนตลาดในปัจจุบัน

โดยล่าสุดนางเจเน็ต เยเล็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ ให้สัญญาณผลักดันร่างกฎหมายบรรเทาทุกข์วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ ของประธานาธิปดีโจ ไบเดน โดยเชื่อว่าสหรัฐฯจะฟื้นตัวกลับสู่การจ้างงานเต็มรูปแบบในปี 2565 ได้หากมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพียงพอ ทำให้ตลาดเชื่อมั่นและกล้าเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น

ในระยะข้างหน้าผลจากมาตรการช่วยเศรษฐกิจจากภาครัฐทั่วโลกดังกล่าว จะทำให้ทิศทางดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำ คาดว่านักลงทุนมีแนวโน้มมุ่งลงทุนในลักษณะหาผลตอบแทนที่ดีที่สุด (Search For Yield)  ในขณะที่ปัจจัยตลาดต่างๆ จะทำให้ภาวะตลาดทุนมีแนวโน้มทวีความผันผวนยิ่งขึ้น สำหรับการลงทุนในระยะสั้นนั้น ตลาดหุ้นทั่วโลกในปี 2564 มีโอกาสปรับตัวดีขึ้น หากการกระจายฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เป็นตามเป้าหมายภาครัฐฯ ในแต่ละประเทศ ซึ่งตลาดคาดว่าโดยรวมแล้ว การอนุมัติวัคซีนและการกระจายการฉีดวัคซีนน่าจะเห็นเป็นประสิทธิผลได้ในช่วงกลางปี 2564 

สำหรับภาพการลงทุนในตลาดหุ้นยังมีกลุ่มที่สามารถเติบโตได้ดีภายใต้การระบาดของ COVID-19 หุ้นกลุ่มดังกล่าว คือ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ออนไลน์ ซึ่งเติบโตดีทั้งจำนวนผู้ชมการแข่งขัน ผู้แข่งขันเกมส์ออนไลน์หรือที่เรียกว่านักกีฬา Esport รวมถึงรายได้ของผู้ผลิตเกมส์ต่างๆ ก็ยังเติบโตต่อเนื่องทั้งก่อนการระบาด หรือหลังการระบาด และหากมองภาพไปในระยะข้างหน้าเราจะพบว่าการฉีดวัคซีนที่กำลังดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศต่างเริ่มเปิดเมือง การแข่งขัน Esports ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันผู้ชมแซงกีฬาจริงๆ อย่าง บาสเกตบอล หรือ เบสบอล ไปเรียบร้อย รวมถึงมีการจัดการแข่งขันรายการใหญ่ๆ ที่รออยู่ทุกๆ ปีซึ่งเงินรางวัลสูงจูงใจนักกีฬา Esport หน้าใหม่ๆ เข้ามาสู่วงการแข่งขัน

ในส่วนของการลงทุนในตราสารหนี้นั้น แม้ว่าจะดูมีความน่าสนใจน้อยกว่าตลาดหุ้นในระยะนี้ แต่หลังช่วง COVID-19 ที่ส่งผลให้ตราสารหนี้เอกชนผันผวน แต่เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตรของประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) เช่น พันธบัตรสหรัฐฯ ซึ่งปรับตัวลดลง ทำให้ระดับผลตอบแทน ของตราสารหนี้เอกชน และตราสารหนี้กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยรวมดูน่าสนใจกว่าเมื่อมองโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ตราสารหนี้ด้วยกัน

ทั้งนี้ แอล เอช ฟันด์ มองการลงทุนในปี 2564 นี้ว่าตลาดหุ้นยังคงน่าสนใจเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเลือกกลุ่มที่เติบโตโดดเด่น และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่นหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเกมส์ออนไลน์ หรือกองทุน LHESPORT ที่มีการกระจายการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากเกมส์ รวมถึงรายได้ของบริษัทผลิตเกมส์ที่มีการเติบโตอย่างน่าสนใจ โดยเน้นลงทุนในกองทุน VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (กองทุนหลัก) จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นและคาดหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ในส่วนของนักลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนจากการลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียวได้ กองทุน LHGDYNAMIC ที่ร่วมกับที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง INVESCO ช่วยกระจายความผันผวนจากการลงทุนให้อย่างเหมาะสม โดยมีสัดส่วนทั้งการลงทุนในหุ้น   ตราสารหนี้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงทองคำ ในสัดส่วนที่เหมาะสมภายใต้กรอบการให้คำแนะนำการจัด Asset Allocation ของ Invesco เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุน

นายมนรัฐ กล่าวต่อว่า แอล เอช ฟันด์ เป็น บลจ.แห่งแรก ที่มีการแต่งตั้งผู้ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) โดยหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด “KTB LAW” ทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมในประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ลงทุน และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ เพื่อความเป็นอิสระอย่างแท้จริงในการปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนทุกท่าน

ตอนนี้ แอล เอช ฟันด์ มอบสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Class E) และทำรายการผ่านระบบ LH Fund Online โดยมีมูลค่าการสั่งซื้อ หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ารวมกันสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee) อีกด้วย ผู้ที่สนใจลงทุน สามารถทำรายการผ่านทาง LH Fund Online หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ โทร 02-286-3484 กด 7 หรือธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา หรือตัวแทนการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง นายมนรัฐ กล่าว