NEWS UPDATE • MUTUAL FUND

เอ็มเอฟซี ไอพีโอกองทุน “MCONVERT” ลงทุนหุ้นกู้แปลงสภาพทั่วโลก

บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดไอพีโอกองทุน “MCONVERT” ลงทุนหุ้นกู้แปลงสภาพทั่วโลก ลดความเสี่ยงเมื่อตลาดหุ้นผันผวน รับผลตอบแทนสูงเมื่อตลาดหุ้นขาขึ้น ทางเลือกโอกาสในการลงทุนธุรกิจที่เติบโตสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ เปิดจองซื้อ 20 - 27 ต.ค.นี้ 

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC เปิดเผยว่า บริษัทออกกองทุน MFC GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND หรือ "MCONVER"  จำนวนเงินทุนโครงการ 5,000 ล้านบาท ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล กำหนดจองซื้อระหว่างวันที่ 20 – 27  ตุลาคมนี้ ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งต่อไปที่ 1,000 บาท ทั้งนี้ กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนอยู่ที่ระดับ 6 และจัดเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

MCONVERT เป็นกองทุนรวมประเภท Fund of Funds ที่เน้นลงทุนใน Global Convertible Bonds (CBs) หรือหุ้นกู้แปลงสภาพทั่วโลก มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวและการเติบโตของประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังกลับสู่ภาวะปกติ และทั่วโลกเร่งผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนมากขึ้น  

รวมทั้งการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดหุ้นทั่วโลก อย่างไรก็ตาม  การกลายพันธุ์ของไวรัสโรคโควิด-19 อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายน้อยลงของธนาคารกลางสหรัฐ อาจสร้างความผันผวนให้ตลาดได้  

ดังนั้น การลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียวย่อมมีความเสี่ยงสูง ขณะที่การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถเปลี่ยนจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญเมื่อมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) หรือสามารถเลือกถือเป็นหุ้นกู้ต่อไป เพื่อรับดอกเบี้ยและเงินต้นคืน ณ วันครบกำหนด การลงทุนหุ้นกู้แปลงสภาพจึงช่วยเพิ่มผลตอบแทนในช่วงตลาดหุ้นขาขึ้น และปรับลดลงน้อยกว่าหุ้นในช่วงตลาดขาลงและผันผวน

นายธนโชติ กล่าวว่า MCONVERT เป็นกองทุนที่สร้างสมดุลของการลงทุนระยะยาว ผ่าน 2 กองทุนหลักที่คัดสรรมาอย่างดี บริหารโดยทีมลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลการดำเนินงานโดดเด่น ทั้งได้รับ Morningstar 5 ดาว คือ 1.) Lazard Convertible Global (สัดส่วนการลงทุน 50-79%) ที่เน้นการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีคุณภาพอ้างอิงกับหุ้นเติบโตสูง และ 2.) Morgan Stanley Global Convertible Bond (สัดส่วนการลงทุน 21-50 %) ที่เน้นการลงทุนหุ้นกู้แปลงสภาพมีความเสี่ยงเครดิตต่ำ และมีศักยภาพเติบโตพอควร

กองทุน MCONVERT มีการลงทุนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กระจายการลงทุนในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย  รวมทั้ง เน้นลงทุน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมรองรับเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี ได้แก่

       1) Consumer Discretionary หรือ ธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการที่สอดรับกับความต้องการของ Connected consumers ผู้บริโภคที่ต้องการเชื่อมโยงกับผู้คนรอบข้างผ่านทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ผ่าน E-commerce เพื่อทำให้การซื้อสินค้าสะดวกรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น ในปี 2021-2022 รายได้ทั่วโลกจากการซื้อขายออนไลน์จะเพิ่มจาก 4.9 เป็น 6.5 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ และยังจะเติบโตสูงต่อเนื่อง 

       2) Information Technology หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวเนื่องกับ Connected consumers ในเดือนกรกฎาคม 2021 มีคนใช้อินเทอร์เน็ตถึง 4.8 พันล้านคน นับเป็น 61 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดทั่วโลก รวมถึงเทคโนโลยี Cloud Computing และเซมิคอนดักเตอร์มีความก้าวหน้า และเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

       3) Healthcare หรือ กลุ่มที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพ จากแนวโน้มประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น (จะเพิ่มจาก 0.7 เป็น 1.5 พันล้านคน ในปี ค.ศ. 2050) มีการใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและลงทุนเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดี (wellness) ทำให้เกิดโอกาสลงทุนกับบริษัท healthcare ที่มีธุรกิจสืบเนื่องจากอายุขัยที่ยาวขึ้นนี้อย่างมหาศาล ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย รักษา ยา เวชภัณฑ์ หรือเวชศาสตร์ชะลอวัย ไปถึงธุรกิจที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 

      4) Industrials หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวหลังวิกฤตการระบาด COVID-19   ได้แก่ การบิน การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเหมืองแร่ 

      5) Communication Services หรือ การบริการด้านการสื่อสารการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจให้สื่อสารเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เพิ่มมากขึ้น