NEWS UPDATE • ECONOMIC

ศบค.กำหนดเกณฑ์ฉีดวัคซีนเด็ก 5-11 ปี กลุ่มเข็ม 4 เลือกได้ครึ่งโดสหรือฉีดใต้ผิวหนัง

นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอแผนการจัดการวัคซีนในปี 2565 โดยมี 3 เป้าหมาย ได้แก่ 

1.ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนแบบ walk in ได้ตามสานพยาบาลที่คคก. โรคติดต่อจังหวัดกำหนด

2.ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือผู้ที่เคยติดเชื้อทุกรายจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ใช้ภายใต้คำแนะนำที่มีผลงานวิชาการรับรอง

3.กลุ่มเป้าหมายอายุ 5-12 ปี สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง

นพ. ทวีศิลป์ เปิดเผยต่อว่า สำหรับแนวทางการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 5-11 ปี ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64 ได้แก่

1.ต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ตามขนาดและข้อบ่งใช้ที่กำหนด (Pfizer โดสเด็ก: ฝาสีส้ม)

2.การตัดสินใจให้เด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครอง

3.รูปแบบการให้วัคซีนกำหนดให้โรงเรียนเป็นจุดฉีดเป็นหลักร่วมกับจุดฉีดที่โรงพยาบาล โดยให้มีการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นชอบก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

4.ควรมีการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบ ไม่ควรรีบฉีดวัคซีนจนเกินไป

ในส่วนของแนวทางการฉีดวัคซีนเข็ม 4 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง แบ่งเป็น

1.ผู้ที่ได้เข็มที่1-2 เป็น Sinovac-Sinovac เข็ม 3 เป็น Astrazeneca สามารถเลือกเข็ม 4 เป็น Astrazeneca Pfizer หรือ Moderna โดยมีระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไปหลังเข็ม 3 

2.ผู้ที่ได้เข็มที่ 1-2 เป็น Sinovac-Sinovac เข็ม 3 เป็น Pfizer สามารถเลือกเข็ม 4 เป็น Pfizer หรือ Moderna โดยมีระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไปหลังเข็ม 3

ทั้งนี้การฉีด Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 แนะนำให้ฉีดตามโดสมาตรฐาน อย่างไรก็ตามหากมีผู้ประสงค์ฉีดครึ่งโดสหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนังให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน นอกจากนี้การฉีด Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ 4ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนสูตรอื่นๆให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

นพ. ทวีศิลป์ เปิดเผยต่อว่า นอกจากนี้ ศบค. ยังได้มีมติให้ซื้อ ยาต้านไวรัสแพกซ์โลวิด  จำนวน 50,000 ชุด เพื่อใช้สำหรับผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรงโดยยาที่ใช้หลักยังเป็นฟาวิพิราเวียร์