NEWS UPDATE • SPECIAL ARTICLE

ประกาศผลรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมในงาน Money Expo 2020

การประกวดบูธสวยงามในปีนี้ ผู้จัดงานกำหนดให้ออกแบบภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงาน Money Expo คือ “Wealth Being” โดยในปี 2020 นับเป็นปีที่ท้าทายอย่างมาก การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้หลายประเทศทั่วโลกต้องประกาศมาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ในท้ายที่สุดด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทั้งภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ธนาคารและสถาบันการเงิน ประชาชน ก็ทำให้ประเทศไทยผ่านวิกฤติครั้งสำคัญไปได้ โดยถือเป็นประเทศแถวหน้าของโลกที่รับมือกับวิกฤตินี้ได้ดีที่สุด

หนึ่งในกลไกสำคัญของการผ่านบททดสอบครั้งนี้คือ การที่ธนาคารและสถาบันการเงิน พร้อมกันออกมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจอย่างเต็มที่ ทั้งการยืดเวลาการชำระหนี้ การลดดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการ การออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือการพักชำระหนี้ เพื่อประคองให้ภาคธุรกิจผ่านพ้นวิกฤติ ด้านภาคประชาชนก็สามารถมีกำลังใจเดินหน้าไปสู่เป้าหมายสูงสุดในชีวิตนั่นคือ การอยู่ดีที่มีสุข ความมั่งคั่งในรูปแบบใหม่

Wealth Being เป็นแนวคิด (Theme) การจัดงาน มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 20 Money Expo 2020 ซึ่งครบรอบ 20 ปี โดยนำคำสองคำที่มีเป็นความหมายสอดล้องกับ แนวคิดหลักของการจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Expo มาตลอด 20 ปี นั่นก็คือคำว่า Wealth ซึ่งหมายถึง ความมั่งคั่งร่ำรวยผสมกับ Well-being ซึ่งหมายถึง ความอยู่ดีมีสุขอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตทุกคน

สำหรับหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลบูธสวยงาม ประกอบไปด้วย 4 ด้านคือ 1. แนวคิดรวบยอดและความคิดสร้างสรรค์ (Concept & Creativity) 2. การออกแบบและศิลปกรรม (Art& Design) 3. ประโยชน์ใช้สอย (Function) และ 4. การนำเสนอ (Presentation) สอดคล้องกับแนวคิดหลักของงาน

หลังจากที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านพิจารณาบูธต่างๆ อย่างละเอียด โดยใช้เวลาหารือกันนานกว่า 4 ชั่วโมง มีการยกปัจจัยเรื่องของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งมีผลทำให้หลายๆ บูธตัดสินใจไม่ขึ้นโครงสร้างอลังการตามมาตรฐานงาน Money Expo เหมือนทุกปี แต่ที่สังเกตได้ชัดเจนคือความพยายามอย่างมากในการตอบโจทย์ตามคอนเซ็ปต์ Wealth Being ภายใต้สถานการณ์ที่มีข้อจำกัด และต้องปฏิบัติตามมาตรการ “Social Distancing” เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าชมงานทุกคน

คะแนนของแต่ละบูธที่เข้าประกวดจึงมีทั้งที่อยู่ในระดับสูงจนถึงระดับปานกลาง โดยเฉพาะบูธขนาดใหญ่พิเศษ 1,500 ตร.ม. ถือว่ามีคุณภาพงานสูงมาก โครงสร้างคงความยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่พิเศษ บวกกับความประณีตในการก่อสร้าง ทั้งยังสามารถตอบโจทย์ตามแนวคิดของงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020 ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด ทำให้คณะกรรมการทั้ง 5 ประทับใจอย่างมาก

ขณะที่บูธขนาดใหญ่ ยังคงความน่าตื่นตาตื่นใจไว้ได้อย่างดี สมกับมาตรฐานของงานและยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ มีการใช้การออกแบบที่ไม่สมมาตร (Asymmetry) ได้อย่างน่าประทับใจ จนคณะกรรมการทั้ง 5 ยกให้ Money Expo เป็นงานที่รวมการออกแบบบูธสวยงามระดับหัวแถวของโลก

 ส่วนบูธขนาดเล็กนั้น มีความสามารถในการออกแบบได้ดี และเน้นเรื่องการตอบโจทย์ตามแนวคิดการจัดงานที่ชัดเจนกว่าทุกครั้ง การใช้พื้นที่ที่มีจำกัดทำได้ค่อนข้างดี

ประเด็นที่คณะกรรมการหยิบยกมาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบการพิจารณาคือ สถานการณ์ในปัจจุบันที่ยังคงไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทุกบูธในงานล้วนได้ผลกระทบจากเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการทั้ง 5 ต่างเห็นตรงกันว่า บูธสวยงามในงาน Money Expo 2020 ยังคงรักษามาตรฐานความยิ่งใหญ่เอาไว้แม้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน คงคุณภาพตั้งแต่งานออกแบบ โครงสร้าง การเก็บงาน ทุกอย่างทำได้น่าประทับใจอย่างมาก

บูธที่เข้าประกวดสามารถสื่อถึงแนวคิด Wealth Being ได้อย่างล้ำลึก มีการคิดตั้งแต่พื้นที่ยกระดับ การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในบูธ วัสดุที่ใช้ตกแต่ง จอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ ทำให้ผู้เข้าชมงานรู้สึกได้ถึงความหรูหราที่เป็นมิตร ไม่รู้สึกเขินอายที่จะเข้าไปภายในบูธ

ในด้านการออกแบบ สิ่งที่คณะกรรมการทั้ง 5 ต่างเห็นตรงกันว่ามีความโดดเด่นอย่างมากในงาน Money Expo 2020 นั่นคือ การออกแบบที่ไม่สมมาตร แต่สามารถดึงดูดทุกคนที่ได้พบเห็น ซึ่งทั้งบูธขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้นำเทรนด์การออกแบบนี้มาใช้ได้อย่างลงตัวมาก คู่สีในการออกแบบก็เป็นการเลือกสรรใช้ได้อย่างลงตัว รู้สึกความสบาย ไม่อึดอัด การเก็บงานส่วนใหญ่ทำได้อย่างประณีต คณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน รู้สึกได้ถึงความตั้งใจในการทำงานอย่างแท้จริง

เมื่อประกอบกับแนวคิด “Wealth Being” “การอยู่ดีที่มีสุข ความมั่งคั่งในรูปแบบใหม่ยิ่งทำให้รู้สึกว่า งาน Money Expo 2020 เป็นเส้นทางที่มุ่งตรงไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต เพราะ Well-being ความอยู่ดีมีสุข จำเป็นต้องมี Wealth ความมั่งคั่งทางการเงิน และงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่จัดต่อเนื่องมาถึง 20 ปี ก็เป็นคำตอบสำหรับ Wealth Being ได้เป็นอย่างดี

บูธสวยงามยอดเยี่ยม ประเภทพื้นที่ขนาดใหญ่พิเศษ 1,500 ตร.ม. (จำนวน 1 รางวัล)


ธนาคารออมสิน
GSB Inspiration and Goal


คอนเซ็ปต์บูธ : ธนาคารออมสิน ออกแบบบูธด้วยแนวคิด “GSB Inspiration and Goal” โดยมีเจตนารมณ์ให้ ธนาคารออมสิน (GSB)” เสมือนหนึ่งแรงบันดาลใจ (Inspiration) ที่สะท้อนความรู้สึกจากภายใน สู่ตัวตนภายนอกของกลุ่มคนทุกสาขาวิชาชีพ เสมือนเพื่อนที่มีตัวตน สามารถจับต้องได้ และเป็นแรงพลักดันให้พวกเขามี หัวใจนักสู้ไปจนถึง จุดมุ่งหมายของชีวิต (Goal)” เพราะธนาคารออมสินเชื่อเสมอว่า ทุกคนล้วนมีเป้าหมาย และความฝันที่แตกต่างกัน แต่จะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเสมอ นั่นคือ แรงบันดาลใจ

ความเห็นกรรมการ

ยิ่งใหญ่ด้วยอัตลักษณ์ที่แตกต่าง เข้าถึงง่ายจนน่าประทับใจกล้าที่จะบริหารจัดการกับพื้นที่ขนาดใหญ่ ทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถสัมผัสกับบริการของธนาคารได้ทั้งหมด การลดโทนสีชมพูให้อ่อนลง ทำให้ดูสบายตา รู้สึกเข้าถึงได้ง่ายทำให้ไม่ดูน่ากลัว และด้วยโครงสร้างแบบ Infinity ทรงสูงทำให้ดูยิ่งใหญ่ และยังครอบคลุมทุกพื้นที่ การแบ่งสัดส่วนของบูธย่อยก็ไม่ดูคับเกินไป รถ Food Truck ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารกับลูกค้าได้ชัดเจน สอดรับกับยุทธศาสตร์ของธนาคารที่ใช้คำว่า “Social Bank”

 

บูธสวยงามยอดเยี่ยม ประเภทพื้นที่ขนาดใหญ่ 850-1,000 ตร.ม. (จำนวน 6 รางวัล)


ธนาคารกรุงไทย
Krungthai NEXTropolis


คอนเซ็ปต์บูธ : ธนาคารกรุงไทย ออกแบบบูธด้วยแนวคิด “Krungthai NEXTropolis - The Visionary of Invisible Banking” สู่มหานครอันมั่งคั่งแห่งอนาคต ซึ่งมีที่มาจากยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Invisible Banking ด้วยหวังเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันผู้คนในสังคมไทยให้มีชีวิตที่มั่งคั่งอยู่ดี มีสุข ครอบคลุมทุกมิติของชีวิต สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการจัดงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 20 Money Expo 2020 Wealth Being ด้วยรากฐานความสมบูรณ์พร้อม ที่จะขับเคลื่อนทุกชีวิตสู่เมืองแห่งอนาคตที่ต่อยอดให้ทุกคน สามารถเข้าถึงความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) ได้อย่างถ้วนหน้าและทัดเทียม

ความเห็นกรรมการ

ใช้เทคนิคการออกแบบที่ไม่สมมาตร หรือ Asymmetry ได้น่าประทับใจโครงสร้างดูแข็งแรงและก่อสร้างได้ยาก มีความทันสมัย ดูไม่สมมาตรแต่ให้ความรู้สึกสมดุล ใช้แนวคิดแห่งอนาคตที่สอดรับกับยุค New Normal ซึ่งหาความสมมาตรได้ยาก จึงต้องถ่วงดุลด้วยความไม่สมดุล ผสานด้วยเทคโนโลยี ซึ่งน่าสนใจมาก คุมโทนสีได้สวย เวทีก็ดูดีมาก เมสเสจที่ต้องการสื่อสารก็อยู่ในบูธอย่างครบถ้วน องค์ประกอบทั้งหมดภายในบูธสอดรับกันอย่างลงตัว ทุกพื้นที่ภายในบูธให้ความรู้สึกเหมือนเป็นหน้าบ้านที่เปิดประตูต้อนรับลูกค้าตลอดเวลา


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
KRUNGSRI NEW NORMCOPOLITAN


คอนเซ็ปต์บูธ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ออกแบบบูธด้วยแนวคิด “Krungsri New Normcopolitan” ให้การใช้ชีวิตในช่วงที่ไม่ปกติให้เป็นปกติ สอดคล้องกับคำขวัญและความมุ่งมั่นของธนาคารที่ต้องทำทุกเรื่องการเงินให้เป็นเรื่องง่าย ให้ลูกค้ามีชีวิตที่มั่งคั่งและมีความสุข จึงสะท้อนออกมาในการจัดวางส่วนบริการต่างๆ ให้เสมือนเมืองเล็กๆ ที่มีอาณาเขตชัดเจน มีบริการทุกอย่าง สะดวก ปลอดภัย ทั้งผู้ที่อยู่และผู้มาเยือน เพราะ กรุงศรีอยู่นี่นะ ... วิถีชีวิตใหม่ ความห่วงไม่เคยห่าง

ความเห็นกรรมการ

เน้นความสมมาตรตามสไตล์ญี่ปุ่นแบ่งพื้นที่ได้ชัดมาก ออกแบบดูเรียบง่ายแบบ Minimal ให้ความรู้สึกสบายใจ ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ดูสูงหรือเยอะจนรู้สึกเกะกะ มีประตูโทริอิตั้งโดดเด่นอยู่ด้านหน้า โทนสีก็คุมได้ดี การเพิ่มสีขาวเข้ามามากขึ้นทำให้รู้สึกสบายตา เมื่อเดินภายในบูธก็รู้สึกอบอุ่นในแต่ละโซนที่ใกล้ชิดลูกค้าแบบเป็นกันเอง และรู้สึกปลอดภัยในการเข้ามาใช้บริการ สะท้อนภาพของการเป็นธนาคารที่น่าเชื่อถือ


ธนาคารกรุงเทพ
Bangkok Bank Wealth Journey


คอนเซ็ปต์บูธ : ธนาคารกรุงเทพ ออกแบบบูธภายใต้แนวคิด “Bangkok Bank Wealth Journey เส้นทางสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงกับธนาคารกรุงเทพที่มุ่งหวังให้ผู้คนหันมาวางแผนการเงิน เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคง เพื่อความพร้อมในทุกๆ ด้านของชีวิต รวมทั้งการเข้าถึงชีวิตดิจิทัลทางการเงินอย่างเข้าใจ แม้ในสภาวะที่ต้องรับมือกับวิกฤตหรือสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยแนวคิด Wealth Being และ Wealth Journey ของธนาคารกรุงเทพ สะท้อนความมุ่งมั่น พร้อมเคียงข้างให้คนไทยมีชีวิตอยู่ดีมีสุข เติบโตสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคง ท่ามกลางยุคดิจิทัลที่ทันสมัยและรวดเร็ว

ความเห็นกรรมการ

ตัว W ที่อยู่ด้านหน้าสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดหลักของการจัดงานได้เป็นอย่างดีกล้าที่จะฉีกรูปแบบดั้งเดิมที่ติดภาพ Conservative ใช้การออกแบบที่ทันสมัย ลดการออกแบบที่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมทึบ เสริมเรื่องความทันสมัยในบูธด้วยไฟที่วิ่งไปมาบนเสา รู้สึกมีชีวิตชีวา แต่ละส่วนมีความเชื่อมโยงกันมากให้ความรู้สึกของการเป็นธนาคารที่มั่นคง น่าเชื่อถือ แม้จะดูเป็นทางการ แต่ก็สอดคล้องกับเมสเสจที่ต้องการสื่อสารคือเรื่องการลงทุน


บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
AEON Wealth Being - Infinite Living


คอนเซ็ปต์บูธ : บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ออกแบบบูธภายใต้แนวคิด “AEON Wealth Being - Infinite Living อิออน เชื่อมชีวิตไม่มีสิ้นสุด ให้ทุกวันมั่งคั่งและยั่งยืนภายใต้สโลแกนจากอิออนที่ว่า Everyday with you ที่มีการพัฒนานวัตกรรมการเงินด้านสินเชื่อมากมาย ทำให้ลูกค้าเกิดการเชื่อมต่อถึงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทำให้คุณภาพชีวิตลูกค้ามั่งคั่ง อยู่ดีมีสุข เพราะอิออนเชื่อมต่อความมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ความเห็นกรรมการ

ชัดเจนในโครงสร้างแบบ Infinity ซึ่งใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าการใช้สีขาวกับสีม่วง Neon Flex ในสัดส่วนที่ลงตัว และยังแทรกอยู่ในทุก Shape ทำได้เป็นอย่างดี การใช้ไฟ LED เข้ามาเพิ่มความโดดเด่น พร้อมสี Rose Gold ที่ยกระดับความหรูหรา สอดคล้องกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เตรียมมาให้บริการกับลูกค้าที่มาเยี่ยมชมงาน และยังสื่อถึงการเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ที่ล้ำสมัยอย่างลงตัวไม่มีสิ้นสุด


ธนาคารไทยพาณิชย์
SCB BE BALANCED


คอนเซ็ปต์บูธ : ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกแบบบูธภายใต้แนวคิด “SCB BE BALANCE สมดุลชีวิตสร้างได้ ดุลยภาพทางการเงินเพื่อความสุขมอบประสบการณ์ความมั่งคั่งทางการเงิน ความมั่นคงทางความสุขสมดุลในการใช้ชีวิต หรือ WEALTH LIFE BALANCE เพราะการใช้ชีวิตอย่างสมดุล คือการบริหารเวลา ตั้งเป้าหมายของชีวิตที่สมดุล เฉลี่ยเวลาในชีวิตออกไปอย่างเหมาะสม และการเงินที่มั่นคง คือการบริหารเงินอย่างชาญฉลาด ด้วยสมการการประสบความสำเร็จทางการเงิน ความมั่งคั่ง=สินทรัพย์-หนี้สิน หมายถึง ยิ่งมีทรัพย์มาก หนี้สินน้อย ยิ่งมีความมั่งคั่ง และเมื่อมีการใช้ชีวิตอย่างสมดุล บนสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง นั่นคือความหมายของ BE BALANCE

ความเห็นกรรมการ

การดีไซน์ทำได้ดี รู้สึกเป็นอิสระแนวคิดในการออกแบบบูธทำได้ดีมาก วิธีการนำเสนอก็ดูเรียบง่ายแต่น่าสนใจ การก่อสร้างก็ไม่ซับซ้อน เส้นโค้งและสลิงที่ยึดกันเพื่อรับแสงเป็นไอเดียที่ดีมาก


ธนาคารกสิกรไทย
Sustainable Banking


คอนเซ็ปต์บูธ : ธนาคารกสิกรไทย ออกแบบบูธด้วยแนวคิด “Sustainable Banking” แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนกับการเป็นพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์องค์กร A Step Ahead Forever โดยหยิบยกเรื่องความเป็น Sustainable Banking มาเป็นแนวทางในการออกแบบ เริ่มจากการวาง Lay Out เป็น Positive Place เปิดให้พื้นที่โล่ง สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย ปรับพื้นที่ใช้สอยให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติของสังคม เพื่อให้ลูกค้ามีความสุข สุขภาพจิตดี สิ่งแวดล้อมดี และยังได้ความรู้จากธนาคารกสิกรไทยในเรื่องการวางแผนการเงิน การลงทุน และการออมทุกประเภท เพื่อส่งเสริมให้ชีวิตมั่งคั่งอยู่ดีมีสุข นำไปสู่ “Wealth Being”

ความเห็นกรรมการ

คอนเซ็ปต์ชัดเจนในทุกจุดว่าเน้นในเรื่อง Ecology” ในทุกพื้นที่มีความมุ่งเน้นตามแนวคิดของบูธชัดเจน โครงสร้างด้านบนถือว่าทำได้ดี ภายในบูธรู้สึกโปร่ง โล่ง สบาย ในด้านฟังก์ชั่นถือว่าทำได้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน


บูธสวยงามยอดเยี่ยม ประเภทพื้นที่ขนาดใหญ่ 300-500 ตร.ม.


ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Hub of Opportunities


คอนเซ็ปต์บูธ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกแบบบูธด้วยแนวคิด “Hub of Opportunities : ศูนย์รวมแห่งโอกาสของความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืนและอยู่ดีมีสุขเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากลึก ในการช่วยให้คนไทยได้มีชีวิตที่ดี มี ความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องการ ไม่ว่าจะเป็น สุขภาพ ร่างกาย จิตใจที่ดี ความรู้ กิจการและชีวิตการทำงานที่ดี ซึ่งนำไปสู่รายได้ การเงิน ครอบครัว สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ความเห็นกรรมการ

รู้สึกถึงต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมไปทั่วบูธโดดเด่นที่การออกแบบวัสดุให้คล้ายเถาวัลย์ซึ่งเชื่อมไปยังโครงสร้างทั้ง 3 ส่วน ถือเป็นการออกแบบที่น่าประทับใจ สีส้มที่ใช้ก็เป็นเฉดที่สวยมาก ชัดเจนในแนวคิดที่อยากจะเป็นบ้านที่น่าอยู่ อบอุ่น การชูเรื่องความสัมพันธ์ และการสร้างครอบครัว ทำให้ค่อนข้างมีความแตกต่างจากบูธอื่นมาก


ธนาคารซิตี้แบงก์
Unexpected placed with Citi


คอนเซ็ปต์บูธ : ธนาคารซิตี้แบงก์ ออกแบบบูธด้วยแนวคิด “Unexpected placed with Citi” ที่เริ่มจากแบรนด์ของธนาคารที่มีความทันสมัย จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ เข้ากับ lifestyle ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม พร้อมสร้างมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้ในผลิตภัณฑ์ของธนาคารซิตี้แบงก์ มีการนำสี Corporate. มาเป็นแนวทาง ในการออกแบบ และเพิ่มความหรูหรา เข้ามาเพื่อให้เข้ากับกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ความเห็นกรรมการ

ออกแบบได้เก่ง งานเนี้ยบ โครงสร้างถูกออกแบบให้เป็นตัว W น่าสนใจมากแต่ละโซนมีความเชื่อมถึงกัน สะท้อนให้เห็นว่ามีกระบวนการคิดที่ดี พยายามจะถ่ายทอดแนวคิดกลางอย่างเต็มที่ การก่อสร้างและเก็บงานโดดเด่นมาก มีความละเอียดรอบคอบในทุกจุด ดูหรูหรา รู้สึกได้ถึงความเป็นธนาคารซิตี้แบงก์จริงๆ

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BAAC Wealth Together


คอนเซ็ปต์บูธ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกแบบบูธด้วยแนวคิด “BAAC Wealth Together ” โดยสร้างบรรยากาศที่สะท้อนความเป็น ธ.ก.ส. ซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ เป็นรากฐานสำคัญช่วยให้ภาคการเกษตรมั่นคง โดยธนาคารและลูกค้าเติบโตไปด้วยกัน เมื่อระบบรากฐานแข็งแรง กิ่งใบด้านบนก็ขยายเติบโต เฉกเช่นเดียวกับ ธ.ก.ส. ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือดูแลเกษตรกรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ความเห็นคณะกรรมการ :

ยึดมั่นในคาแร็กเตอร์ของตัวเองได้ดีคงความรู้สึกเอื้อเฟื้อ รู้สึกติดดิน พร้อมช่วยเหลือคนชนบท แต่ยังมีความทันสมัยในสัดส่วนที่เหมาะสม ฐานโครงสร้างทั้ง 4 ให้ความรู้สึกมั่นคง มีวอลุ่มอยู่ในลำต้นส่งถึงปลายเสาที่บานออกให้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับการเกษตร ที่ธนาคารเป็นรากและลำต้นส่วนเกษตรกรเป็นใบที่งอกงาม

 

ธนาคารทีเอ็มบี/ธนชาต
Financial Well-being


คอนเซ็ปต์บูธ : ธนาคารทีเอ็มบี/ธนชาต ออกแบบบูธด้วยแนวคิด ชีวิตทางการเงินที่ดี Financial Well-being” ด้วยจุดยืนของ ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต ที่มุ่งมั่นเป็นมากกว่าสถาบันการเงิน ให้ความสำคัญกับทุกช่วงชีวิตที่ดูแล เปรียบลูกค้าเป็นคนสำคัญของครอบครัว ที่ธนาคารพร้อมดูแลทางการเงินจากต้นจนถึงปลายทางแห่งความสำเร็จ และนี่คือบ้านใหม่ ที่กล้าจะเปลี่ยนทุกอย่าง เพื่อต้อนรับลูกค้าในรูปแบบใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ :

เป็นการออกแบบที่สื่อถึงความผสมผสานที่ชัดเจนให้ความรู้สึกถึงการผสานรวมกันระหว่าง 2 ธนาคารอย่างแท้จริง การใช้วัสดุต่างชนิดและต่างพื้นผิวมารวมกันในโครงสร้างเดียวกัน ให้ความรู้สึก Contrast กันในตัว แต่ก็มีความกลมกลืนของการก่อสร้าง สื่อถึงการที่ทั้ง 2 ธนาคารกำลังรวมตัวกันได้เป็นอย่างดี


บริษัท เอไอเอ จำกัด
Health Being for Better Lives


คอนเซ็ปต์บูธ : บริษัท เอไอเอ จำกัด ออกแบบบูธด้วยแนวคิด “Health Being for Better Lives” ที่เน้นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของคนไทยทุกๆ คน จึงนำจุดเด่นในเรื่องของคำมั่นสัญญาที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาใช้ผสมผสานกับแนวคิดหลักของผู้จัดงานคือ Wealth Being หรือ ชีวิตที่มั่งคั่งอยู่ดีมีสุข

ความเห็นคณะกรรมการ :

การนำเสนอข้อมูลกับคณะกรรมการทำได้น่าสนใจมากมีความสามารถในการใช้เส้นสายที่ความหนาบางแตกต่างกัน ใช้สีที่ตัดกัน แต่มีความลงตัว โครงสร้างที่เป็นแบบ Infinity ทำให้ดูไม่แข็งกระด้าง


บูธสวยงามยอดเยี่ยม ประเภทพื้นที่ขนาดกลาง 200-262 ตร.ม.


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เรือนเพาะชำความสุข


คอนเซ็ปต์บูธ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ออกแบบบูธภายใต้แนวคิด เรือนเพาะชำความสุขด้วยบรรยากาศที่เป็นสวนสวย เรียบง่าย ตกแต่งด้วยพืชพรรณ และไม้มงคลนานาชนิด ซึ่งเปรียบเสมือนผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารที่ลูกค้ามาเลือกใช้บริการ ซึ่งจะงอกงามผลิดอกออกผล สร้างความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างความสุขที่ยั่งยืน

ความเห็นคณะกรรมการ :

ออกแบบบูธได้สร้างสรรค์ทุกปี มีความชัดเจนในตัวเองสามารถตีความของโจทย์ให้แตกต่างจากคนอื่นได้อยู่เสมอ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของความคิดที่แตกต่าง แต่กลมกลืนกับโจทย์ การใช้พืชมงคลมาแทนความหมายของความมั่งคั่ง ถือเป็นไอเดียมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และการทำเช่นนี้ต้องผ่านการคิดอย่างละเอียด ซึ่งถือว่าได้ผลสำหรับธรรมชาติคนไทย ทำให้บูธดูเป็นมิตรกับลูกค้าอย่างมาก


บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
THAILIFE EXCLUSIVE LOUNGE


คอนเซ็ปต์บูธ : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ออกแบบบูธภายใต้แนวคิด “THAILIFE EXCLUSIVE LOUNGE” แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าของไทยประกันชีวิตเป็นคนสำคัญที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด โดยจะออกแบบให้เป็นห้องรับรองสุดพรีเมี่ยมหรูหรา สิทธิประโยชน์เหนือระดับเฉพาะลูกค้าไทยประกันชีวิต

ความเห็นคณะกรรมการ :

มีความกล้าในการฉีกรูปแบบเดิมๆ ที่ผ่านมาทำให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย อบอุ่น และใกล้ชิด มีความสามารถในการผสานวัสดุหลากหลายพื้นผิวหลายประเภท ทั้งส่วนที่แบนทึบและซี่โปร่งมาจัดวางได้อย่างกลมกลืน การเน้นวัสดุสีทองแดงทำให้มีความโดดเด่นอย่างมาก


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
BLA STEP TO WEALTH


คอนเซ็ปต์บูธ : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ออกแบบบูธภายใต้แนวคิด “BLA STEP TO WEALTH ก้าวไปสู่ความมั่งคงทางการเงินพร้อมดูแลคุณด้วยใจใช้การออกแบบรูปทรงแทนสัญลักษณ์ ลูกศรของโครงสร้างด้านบนมาออกแบบตัวอาคาร สื่อถึงการมุ่งก้าวไปสู่ความมั่นคง ส่วนด้านล่างตกแต่งบรรยากาศเสมือนบ้านที่อบอุ่น

ความเห็นคณะกรรมการ :

ผสานความหลากหลายของส่วนประกอบต่างๆได้ดีทั้งตัวระแนง โครงสร้าง ต้นไม้ ทำได้ดีไม่ดูขัดตา รู้สึกเหมือนบ้าน ซึ่งทำให้ผ่อนคลาย สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในประสบการณ์ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมภายในบูธ


บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
BAM SEAMLESS EXPERIENCE


คอนเซ็ปต์บูธ : บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ออกแบบบูธภายใต้แนวคิด “BAM SEAMLESS EXPERIENCE” ตอกย้ำถึงประสบการณ์การบริการที่ไร้รอยต่อจากงานบริการ Offline ไปสู่ Online เป็นการออกแบบสื่อถึงศักยภาพในการให้บริการที่ทันสมัย และการพัฒนาขององค์กรเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการใช้งานในระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ :

โครงสร้างที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดความขัดแย้งแต่กลมกลืนมีความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดกลางได้อย่างลงตัว การใช้เส้นสีเหลืองและน้ำเงินทำได้อย่างกลมกลืนและมีความเชื่อมโยง วิธีการนำเสนอทำได้ทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึง


บูธสวยงามยอดเยี่ยม ประเภทพื้นที่ขนาดเล็ก 100-137 ตร.ม.


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
Sustainable Wealth


คอนเซ็ปต์บูธ : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ออกแบบบูธภายใต้แนวคิด “Sustainable Wealth ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเพราะการมีชีวิตที่มั่งคั่งอยู่ดีมีสุข หากสามารถสร้างให้อยู่กับเราอย่างยั่งยืน ก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต สอดคล้องกับแนวคิดหลักของงานคือ “Wealth Being”

ความเห็นคณะกรรมการ :

มีพัฒนาการด้านการออกแบบสูงมากการใช้สีทองมาสื่อถึงความมั่งคั่งทำได้ดีมาก ความเชื่อมโยงตามแนวคิดการจัดงานทำได้ชัดเจน มีความประณีตในการทำงานสูง สอดแทรกลูกเล่นได้อย่างน่าสนใจ


ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
Wealth Being


คอนเซ็ปต์บูธ : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ออกแบบบูธภายใต้แนวคิด “Wealth Being ชีวิตที่มั่งคั่ง อยู่ดีมีสุข ครอบคลุมทุกมิติ ทำให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการจัดงาน Money Expo 2020 ใช้สัญลักษณ์ Infinity มาเป็น Key Concept Design เพื่อสื่อถึงความมั่งคั่ง อยู่ดีมีสุข ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

ความเห็นคณะกรรมการ :

โครงสร้างด้านบนที่เหลื่อมล้ำกันเป็นสเต็ปทำได้สวยรู้สึกอบอุ่นบนพื้นที่เล็กๆ แสงไฟที่แทรกอยู่ตามเสาทำให้มีความรู้สึกมั่งคั่ง มีความพรีเมี่ยม องค์ประกอบต่างๆ ทำได้ลงตัวตั้งแต่สเต็ปล่างจนถึงด้านบน


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
สถานีเรียนรู้การลงทุน


คอนเซ็ปต์บูธ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกแบบบูธด้วยแนวคิด สถานีเรียนรู้การลงทุนโดยมีเป้าหมายที่จะให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดีและทำมาหากินได้ สอดคล้องกับแนวคิด Wealth-Being ของ MONEY EXPO 2020

ความเห็นคณะกรรมการ :

ออกแบบได้เข้ากับคาแร็กเตอร์ของตัวเองมีความชัดเจน ไม่ซับซ้อน เข้าถึงได้ง่าย จับจุดได้ชัดเจนว่าต้องการจะทำอะไร เส้นโครงสร้างทำได้เรียบง่าย ไม่ดูทึบ ภาพรวมดูเป็นมิตร พร้อมให้ทุกคนเข้ามาหาความรู้ด้านการลงทุนอยู่เสมอ


ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Being Transition


คอนเซ็ปต์บูธ : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ออกแบบบูธภายใต้แนวคิด “Being Transition” เพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ของธนาคารที่สามารถปรับตัว และเปลี่ยนแปลงให้เข้าสู่โลกแห่งอนาคตอย่างมั่นคงยั่งยืน พร้อมพาทุกชีวิตเข้าสู่ความมั่งคั่ง จนกระทั่งก้าวสู่วิถีชีวิตแห่งอนาคต ในแบบที่ทุกชีวิตต้องการ

ความเห็นคณะกรรมการ :

คู่สีเขียวและสีทอง ถ่ายทอดความหรูหราออกมาอย่างชัดเจนมีความสามารถในการนำลวดลายเรขาคณิต ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลาม มาประยุกต์ใช้กับสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นได้อย่างลงตัว การปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ช่วยสร้างความหรูหราและยังเข้ากับบุคลิกของธนาคารได้เป็นอย่างดี