NEWS UPDATE • ECONOMIC

“โนวาแวค” ยื่นขออนุมัติ WHO ใช้วัคซีนเป็นกรณีฉุกเฉิน

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า โนวาแวค (Novavax) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพจากสหรัฐฯ และสถาบันซีรัมแห่งอินเดีย (Serum Institute of India) ได้ยื่นขออนุมัติต่อองค์การอนามัยโลก (WHO) สำหรับการใช้วัคซีนโควิดในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งอาจเป็นการเปิดทางสำหรับการจัดส่งไปยังประเทศยากจน

โดย Novavax ได้จัดลำดับความสำคัญในการยื่นเรื่องตามกฎระเบียบไปยังประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง หลังจากล้มเหลวในการแข่งขัน เพื่อขออนุมัติในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งได้ฉีดวัคซีนให้ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่แล้ว

นอกจากนี้ยังจะอนุญาตให้ Novavax เริ่มแจกจ่ายวัคซีนผ่านโรงงาน COVAX ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ได้อย่างเท่าเทียมกันสำหรับประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง โดย Novavax ได้ส่งเอกสารกำกับดูแลไปยังประเทศต่างๆ รวมถึงอินเดีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียแล้ว

โดยวัคซีน Novavax เป็นวัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิต และพบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า 90% ในการทดลองทางคลินิกขนาดใหญ่ระยะสุดท้ายในสหรัฐฯ และจากการศึกษาในช่วงต้นแนะนำว่า Novavax มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ระบาด ซึ่งมีบทบาทสำคัญในหลายประเทศ

ทั้งนี้ Novavax เคยกล่าวไว้ว่าจะยื่นขออนุมัติจาก WHO ในเดือนสิงหาคม ทำให้เกิดความล่าช้าเล็กน้อยในการยื่นคำร้อง คาดว่าจะยื่นขออนุญาตด้านกฎระเบียบในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564

โดยการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Novavax นั้นเต็มไปด้วยความล่าช้า และไม่ชัดเจนว่าจะมีวัคซีน Novavax จำนวนเท่าใดสำหรับโรงงาน COVAX ในปีนี้ Novavax กล่าวในเดือนสิงหาคมว่ามีเป้าหมายที่จะผลิต 100 ล้านโดสต่อเดือนภายในสิ้นไตรมาสที่ 3