NEWS UPDATE • ECONOMIC

เปิด 3 ขั้นตอน PromptPay-PayNow โอนเงินไทย-สิงคโปร์ แบบ real time

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่ามื่อวันที่ 29 เม.ย. 64  ธปท. และธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ได้ร่วมกันเปิดตัว พร้อมเพย์-เพย์นาว (PromptPay-PayNow) หรือ การเชื่อมโยงระหว่างระบบการชำระเงินรายย่อยของไทย PromptPay และของสิงคโปร์ PayNow โดยให้บริการโอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอนที่ลงทะเบียนไว้และสามารถส่งเงินให้ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินทันทีเช่นเดียวกับประสบการณ์โอนเงินในประเทศ

โดยธนาคารที่ให้บริการในระยะแรกในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทยและไทยพาณิชย์ สำหรับธนาคารในสิงคโปร์ ได้แก่ DBS , OCBC และ UOB วงเงินการโอนในระยะแรกโอนจากไทยไปสิงคโปร์ โอนได้ไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อรายการ/วัน/ธนาคาร และ โอนจากสิงคโปร์มาไทย ผู้รับเงินรับได้ ไม่เกิน 25,000 บาท/รายการ ทั้งนี้หากปริมาณธุรกรรมเพิ่มมากขึ้นธปท. อาจมีการพิจารณายกเพดานวงเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถใช้บริการได้ด้วย


ขณะที่ค่าธรรมเนียมการโอนโดยไม่มีการจำกัดวงเงินต่อวัน โดยมีค่าธรรมเนียมการโอนในช่วงโปรโมชั่น: 75 บาท (วันนี้ถึง 31 ก.ค. 21) และราคาปกติ 150 บาท ซึ่งค่าธรรมเนียมที่ตั้งไว้ในปัจจุบันต่ำกว่าตลาดค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามหากมีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้น ธปท. จะมีการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมอีกครั้งในไตรมาส 3 ของปีนี้

น.ส. สิริธิดา กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการใช้บริการพร้อมเพย์-เพย์นาว ได้แก่

         1. เข้าเมนูโอนเงินต่างประเทศใน mobile banking application เลือก PromptPay International ใส่หมายเลขโทรศัพท์และจำนวนเงินที่ต้องการโอน

         2.  ตรวจสอบรายละเอียดการโอน ได้แก่ ชื่อผู้รับ จำนวนเงินที่ต้องการโอน อัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียม จากนั้นกดยืนยันรายการ

         3. หลังจากยืนยันรายการเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับทันทีและหน้าจอจะแสดงผลว่าเงินได้โอนผ่านระบบเรียบร้อยแล้วพร้อมแสดงจำนวนเงินและชื่อผู้รับ

ทั้งนี้ปริมาณธุรกรรมพร้อมเพย์-เพย์นาว ตั้งแต่เปิดให้บริการรวม 6 วันตั้งแต่ 29 เม.ย.-4 พ.ค.64 อยู่ที่ 3,000 รายการ ยอดเงินรวม 11 ล้านบาท เฉลี่ยรายการละ 3,700 บาท

น.ส. สิริธิดา กล่าวว่าปัจจุบัน ไทยมีระบบการชำระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศสองรูปแบบได้แก่ 1. การชำระเงินระหว่างประเทศ (Cross-border payment) เป็นการจ่ายชำระเงินให้กับร้านค้าเพื่อซื้อสินค้าและบริการในต่างประเทศผ่าน Standardized QR code for Payment ซึ่งเป็นบริการบนระบบ PromptPay ที่สามารถใช้ mobile banking application ของธนาคารไปสแกน QR Code ของร้านค้าในต่างประเทศแทนการใช้เงินสดหรือบัตร 

โดยปัจจุบันสามารถใช้ได้กับประเทศ ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ และญี่ปุ่น โดยธปท. กำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับธนาคารกลางประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเพื่อให้สามารถใช้บริการชำระเงินระหว่างประเทศในสองประเทศดังกล่าวได้ในอนาคต

2. การโอนเงินระหว่างประเทศ (Cross-border fund transfer/Remittance)เป็นการส่งเงินจากผู้โอนในประเทศต้นทางไปยังผู้รับโอนในประเทศปลายทางทันที เช่น โอนเงินให้ครอบครัว ได้แก่บริการพร้อมเพย์-เพย์นาว ระหว่างไทยกับสิงคโปร์

ทั้งนี้การจะเชื่อมบริการโอนเงินระหว่างประเทศต้องเชื่อมกับประเทศที่มีระบบชำระเงินรายย่อยแบบทันที (fast payment system) ซึ่งปัจจุบันประเทศที่มีระบบนี้นอกจากประเทศสิงคโปร์ที่ได้เปิดบริการร่วมกับไทยไปแล้ว ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ขณะที่ลาวและกัมพูชาอยู่ระหว่างการพิจารณา

น.ส. สิริธิดา ยังได้กล่าวถึง ความคืบหน้าการใช้บริการพร้อมเพย์ในไทยว่า ปัจจุบันมีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ทั้งหมด 56.7 ล้านหมายเลข แบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชน 34.3 ล้านหมายเลข และลงทะเบียนผ่านหมายเลยโทรศัพท์มือถือ 21.4 ล้านหมายเลข ขณะที่ปริมาณการใช้งานเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 22.3 ล้านรายการ ปริมาณธุรกรรมสูงสุดต่อวันอยู่ที่ 27.1 ล้านรายการ มูลค่าการใช่งานเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 80.4 พันล้านบาท

“ในช่วงแรกที่เริ่มเปิดให้ใช้บริการพร้อมเพย์ปริมาณการใช้งานอยู่ที่ 5-7 ล้านรายการต่อวันเท่านั้น แล้วจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยอดการใช้งานอยู่ที่ไม่ถึง 20 ล้านรายการแต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 22.3 ล้านรายการต่อวัน ขณะที่ใช้งานพร้อมเพย์สำหรับภาคธุรกิจในปัจจุบันยังมีปริมาณไม่มากนัก ซึ่งธปท. อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้ภาคธุรกิจใช้งานได้สะดวกมากที่สุด”