NEWS UPDATE • ECONOMIC

รัสเซียจ่อลดส่งออก ‘ธัญพืช’ 50 ล้านตัน หลังผลผลิตส่อแววลดลง

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดมิทรี ปาตรูเชฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของรัสเซีย เปิดเผยว่ารัสเซียอาจลดการส่งออกธัญพืชที่วางแผนไว้จำนวน 50 ล้านตันในปีนี้ เนื่องจากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้อาจลดลง

ปาตรูเชฟระบุว่าผลผลิตที่อาจลดลงในปีนี้เกิดจากการเริ่มงานล่าช้าในหลายภูมิภาค เพราะมีฤดูใบไม้ผลิหนาวเย็นและสภาพอากาศเลวร้าย รวมถึงอุปสรรคในการจัดหาส่วนประกอบอุปกรณ์การเกษตรจากต่างประเทศ

ปัจจัยข้างต้นก่อให้เกิดความเสี่ยงในการมีผลผลิตตามเป้าหมาย 130 ล้านตัน ซึ่งแน่นอนว่ารัสเซียจะจัดสรรผลผลิตสู่ตลาดภายในประเทศอย่างเต็มที่ แต่ต้องปรับปรุงแผนการส่งออกธัญพืชจำนวน 50 ล้านตัน ยกเว้นกรณีบรรลุเป้าหมายตามแผน โดยสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อตลาดธัญพืชทั่วโลก

ก่อนหน้านี้ปาตรูเชฟคาดการณ์ปริมาณผลผลิตธัญพืชในปี 2022 อยู่ที่ 130 ล้านตัน ซึ่งนับรวมข้าวสาลีที่มีปริมาณสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 87 ล้านตัน และคาดการณ์การส่งออกธัญพืชรวม 50 ล้านตัน

ปาตรูเชฟเสริมว่าปัจจุบันเกษตรกรรัสเซียเก็บเกี่ยวธัญพืชราว 55 ล้านตันแล้ว ซึ่งน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างชัดเจน โดยรัสเซียเก็บเกี่ยวธัญพืชในปี 2021 ได้เกือบ 121 ล้านตัน ซึ่งรวมถึงข้าวสาลีราว 76 ล้านตัน


อ้างอิง https://www.xinhuathai.com/vdo/299547_20220806