NEWS UPDATE • CAPITAL MARKETS

"SISB" ลดค่าเทอม 5 -15% ภาคเรียนแรกปี 64/65

เอสไอเอสบี (SISB) ลดค่าเทอมในอัตรา 5-15% สำหรับภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2564/2565 พร้อมตรึงค่าเทอมตลอดปีการศึกษา 2564/2565  ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสู้ภัยโควิด-19 ขณะที่ปรับเวลาเปิดปีการศึกษาใหม่เป็นวันที่ 30 ส.ค.นี้ 

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอสไอเอสบี (SISB) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยการให้ส่วนลดพิเศษในอัตรา 5 - 15% ของค่าเทอม สำหรับเทอม 1 ของปีการศึกษา 2564/2565 และตรึงค่าเทอมตลอดทั้งปีการศึกษา 2564/2565 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อผู้ปกครองและนักเรียน รวมทั้งได้ปรับเวลาการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่ (ปี 2564/2565) เป็นวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย บริษัทฯ คาดการณ์ยังคงการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความต่อเนื่องทางการศึกษา และรอให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ 

รวมทั้งยังมีนโยบายที่จะรักษาการจ้างงาน สำหรับบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ ครู ผู้ช่วยครู พนักงานธุรการ พนักงานแผนกครัว พนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพ โดยการให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับบุคลากรของโรงเรียนทั้งครู และพนักงานทั่วไปทุกแห่ง โดยปัจจุบันบุคลากรของ SISB ได้รับวัคซีคแล้วกว่า 90% (เข็มแรก)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่าแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง SISB มีนโยบายที่ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขัน และ การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งยังคงเดินหน้าขยายกิจการ “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี” Phase II แม้จะเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2564   

ขณะที่ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี บนที่ดิน 14.8 ไร่ ได้มีการทำพิธีลงเสาเข็มก่อสร้าง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564  ที่ผ่านมา ซึ่งการก่อสร้างแบ่งเป็นสองเฟส ในเฟสแรกสำหรับระดับเนอสเซอรี่-อนุบาล ถึงระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาจะเป็นการก่อสร้างเฟสที่สอง คาดว่าเฟสแรกจะพร้อมเปิดให้บริการภายในเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป