NEWS UPDATE • CAPITAL MARKETS

"ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์" เตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ยันคงแผนบินญี่ปุ่น-เกาหลี มิ.ย.นี้

ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (รหัสเที่ยวบิน XJ) สายการบินราคาประหยัดให้บริการเส้นทางบินระยะไกล เตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และศาลรับคำร้องดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการและปรับโครงสร้างหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตแข็งแกร่งได้ในอนาคต หลังได้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์โควิด-19

อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการให้บริการแก่ผู้โดยสารแต่ประการใด และยังใช้บริการได้ตามปกติ โดยไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ยังมีแผนงานเดินหน้าพร้อมบินสู่ประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การยื่นขอฟื้นฟูกิจการของ "ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์" ดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย(รหัสเที่ยวบิน FD) และ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น(AAV) เนื่องจากเป็นคนละบริษัท คนละสายการบิน ที่มีการบริหารงานแยกจากกันชัดเจน และมีเส้นทางบินที่ไม่ทับซ้อนกัน

นายปฏิมา จีระแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ กล่าวว่า การปรับกลยุทธ์ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ โดยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการช่วงเวลานี้ จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการเพื่อเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยาวนานมากว่า 2 ปี โดยเราเชื่อมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนแผนครั้งนี้จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

"การที่ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ ในช่วงเวลานี้ เชื่อว่าเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมและดีที่สุด เนื่องจากสอดคล้องกับสถานการณ์ท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวและนโยบายเปิดประเทศ โดยขอเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูกิจการจะไม่มีผลกระทบกับการให้บริการผู้โดยสาร ตลอดจนแผนการบินที่วางไว้ โดยผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งไว้แล้วหรือกำลังตัดสินใจสามารถบินสู่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 และไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ยังมีแผนงานที่จะขยายการเติบโต รวมทั้งการเพิ่มความถี่และเส้นทางบินใหม่ต่อไปในอนาคต" นายปฏิมากล่าว

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แล้ว สายการบินจะเร่งจัดทำแผนเพื่อฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างเต็มความสามารถ