NEWS UPDATE • MUTUAL FUND

บลจ.ธนชาต ส่งกอง Convertible Bonds ครั้งแรกในไทยไอพีโอ18-25 ต.ค.นี้

บลจ.ธนชาต จัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Exploring Global Opportunities across the Convertible Bond Perspective ปลดล็อกโอกาสเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่ากับ Convertible bond ทั่วโลก” เพื่อเปิดตัวกองทุน Thanachart Eastspring Global Convertible Bond Fund กองทุนแรกในไทยที่มีนโยบายเน้นมุ่งเน้นลงทุนเฉพาะกับ Convertible Bond ไม่ต่ำกว่า 80% ของพอร์ตลงทุนในรอบปีบัญชี

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ  Thanachart Fund Eastspring และ TMBAM Eastspring กล่าวว่า การลงทุนในยุคปัจจุบันและหลังโควิด-19 มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนไปจากมุมมองแบบเดิมๆอย่างสิ้นเชิงความเชื่อมโยงของเทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง รูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้ทุกวันนี้เรากลายเป็นพลเมืองของโลก หรือ Global citizen เต็มตัว ดังนั้นการลงทุนจึงควรสอดคล้องกับพลวัตรดังกล่าว  

 “เราควรต้องพินิจพิจารณาว่า ปัจจัยใดจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญเพื่อสร้างโอกาสการลงทุนครั้งใหม่ กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใดที่จะทำให้พอร์ตลงทุนของเรามีโอกาสเติบโตได้ตามที่ต้องการ เราต้องมองหาโอกาสการลงทุนจากทั่วโลกหรือ Global opportunities ที่ไม่จำกัดเฉพาะการลงทุนในประเทศไทย เราควรสร้างพอร์ตลงทุนในรูปแบบ Global portfolio เพราะการฟื้นตัวจากโควิด 19 ที่ไม่เท่าเทียมจะทำให้เราสูญเสียโอกาสหากเราจำกัดตัวเองอยู่แต่การลงทุนในประเทศ ซึ่งอาจไม่เพียงพออีกต่อไป”

 บลจ.ธนชาต พร้อมนำเสนอทางเลือกใหม่ที่เหมะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คือการลงทุนรูปแบบกองทุนรวมแบบเปิด เน้นลงทุนเฉพาะใน Convertible Bonds ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของเมืองไทยในการออกกองทุนรูปแบบนี้ เรามั่นใจในการนำเสนอเพราะเราเชื่อว่า Convertible Bonds จะช่วยให้ท่านลงทุนได้อย่างสบายใจในช่วงตลาดผันผวนปรับตัว ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ท่านไม่พลาดโอกาสเมื่อตลาดปรับตัวเป็นขาขึ้นเช่นกัน

 นายนริศ สถาผลเดชา หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบีธนชาต ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า จากบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เศรษฐกิจโลกยังคงมีความผันผวนและน่าติดตาม ดังเห็นได้จากการที่เศรษฐกิจโลกขยายตัวโดดเด่นในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ในปีนี้ ที่เป็นผลจากความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ในขณะที่ในไตรมาสที่ 4 นั้น ส่วนหนึ่งเชื่อว่ามีการขยายตัวยังคงมีแต่อาจลดความร้อนแรงลง จากที่เราเริ่มเห็นการปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ในหลายภูมิภาคทั้งสหรัฐ ยุโรป จีน และหลายประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่

 เพราะมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจกดดันความผันผวนในตลาดหุ้นในระยะสั้น อาทิ การประกาศแผนการปรับลดวงเงินการอัดฉีดสภาพคล่องและขนาดการลดวงเงินต่อเดือนออกมามากกว่าที่ตลาดคาดของธนาคารกลาง (FED) และการขยายเพดานการก่อหนี้ของสหรัฐฯ การเร่งตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้นกดดันต้นทุนการผลิตส่งผลต่อเงินเฟ้อ รวมถึงเศรษฐกิจจีนที่ขยายตัวในอัตราที่ลดความร้อนแรงลงจากกฎระเบียบต่างๆจากภาครัฐ

 ด้านนายบดินทร์ พุทธอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ให้ความเห็นในเรื่องการจัดพอร์ตลงทุนในรูปแบบ Global portfolio ว่า ภาพรวมการจัดสรรการลงทุนในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้ มีความท้าทายและควรมีการกระจายการลงทุนให้หลากหลายทั้งในแง่สินทรัพย์และภูมิภาคต่างๆ จัดวางสัดส่วนพอร์ตการลงทุนตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนและโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์เศรษฐกิจยังมีความผันผวนไม่แน่นอนสูงเช่นในปัจจุบัน การลงทุนในทางเลือกใหม่ๆ อาทิ Convertible Bonds จะช่วยให้ผู้ลงทุนสบายใจในช่วงตลาดผันผวนปรับตัว ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ไม่พลาดโอกาสเมื่อตลาดปรับตัวเป็นขาขึ้นเช่นกัน

 นายพงศ์สรร ยอดเมืองเจริญ ผู้อำนวยการส่วนบริหารผลิตภัณฑ์ ให้ความเห็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมต่อ Convertible Bonds ว่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่สร้างพอร์ตเติบโตภายใต้สภาวะตลาดผันผวน เพราะลักษณะของสินทรัพย์ประเภทนี้ที่มีความเสี่ยงจำกัดแบบตราสารหนี้ แต่ก็มีโอกาสรับผลตอบแทนขาขึ้นในแบบของหุ้นด้วยความนิยมของ Convertible Bond ทั่วโลกมีมาได้ระยะหนึ่งแล้ว สะท้อนผ่านขนาดตลาดที่สูงถึง 5.1 แสนล้านดอลลาร์ กระจายอยู่ในสหรัฐ ยุโรป และเอเชีย และกระจายอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี สินค้าฟุ่มเฟือย การแพทย์ และการเงิน เป็นต้น”

 บลจ.ธนชาต ได้เตรียมเปิดขายไอพีโอ กองทุน Thanachart Eastspring Global Convertible Bond Fund โดยกองทุนมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ Convertible Bond ไม่ต่ำกว่า 80% ของพอร์ตลงทุนในรอบปีบัญชี โดยเปิดขายครั้งแรกในวันที่ 18-25 ตุลาคมนี้ พิเศษเฉพาะช่วง IPO ลดค่าธรรมเนียมขาเข้า 0.5% สำหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาท หากลงทุนตามเงื่อนไข (กองทุนรวมอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งของสำนักงาน ก.ล.ต.)

 ทั้งนี้ทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพของ บลจ.ธนชาติ จะบริหารกองทุนในลักษณะ Fund of Funds คาดว่าจะมุ่งลงทุนเฉพาะในสองกองทุนหลักคือ Calamos และ Lazard Asset Management ซึ่งเป็นผู้นำและมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลกในด้าน Convertible Bonds

 โดยกองทุน Calamos Global Convertible Fund เน้นสร้างผลตอบแทนเทียบความเสี่ยงที่น่าพอใจตลอดวัฎจักรตลาด กองทุนใช้ประโยชน์จากทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญที่มีมายาวนานหลายทศวรรษ และโครงสร้างการวิจัยเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เหนือกว่าตลาดอย่างสม่ำเสมอ และบริหารความผันผวนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับกองทุน Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund จะสร้างผลตอบแทนให้เหนือกว่าดัชนี Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพทั่วโลก ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนที่ออกโดยบริษัทเอกชน รัฐบาล หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรกลางที่เป็นอิสระจากรัฐบาลของประเทศ

 บลจ.ธนชาต เชื่อมั่นว่าการลงทุนใน Convertible Bonds เหมาะสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยความคืบหน้าในการปูพรมเร่งฉีดวัคซีน ส่งผลดีต่อการเปิดประเทศและช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ดีขึ้น และในแง่หนึ่งการลงทุนใน Convertible Bonds สามารถสร้างความยืดหยุ่นของพอร์ตต่อสภาวะผันผวนจากแนวโน้มการปรับลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินและการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และด้วยประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุนหลักที่มีความเชี่ยวชาญในสินทรัพย์ประเภทนี้ มาอย่างยาวนาน ดังนั้นเมื่อผสม Convertible bonds เข้ากับพอร์ตลงทุน จึงเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่เหนือกว่า

 ดังนั้นการผสมผสานระหว่างกองทุนหลัก Calamos และ Lazard ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้แปลงสภาพในหลายหลายกลุ่มประเทศโดยเฉาะสหรัฐฯและยุโรปที่เป็นหัวหอกของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในรอบนี้ หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม  และผสมผสานโอกาสสร้างผลตอบขาขึ้นจากตราสาร High Yield จากบริษัทขนาดกลางที่มีศักยภาพ High Yield และลดทอนความผันผวนของพอร์ตลงทุนจากตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade