NEWS UPDATE • MUTUAL FUND

TMBAM Eastspring ยกกรณี "เอเวอร์แกรนด์"เป็นอุทาหรณ์ เชื่อรัฐบาลจีนไม่ปล่อยปัญหายืดเยื้อ

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และบลจ.ธนชาต (Thanachart Fund Eastspring) แนะนำการลงทุนในสถานการณ์ Evergrande หรือ"เอเวอร์แกรนด์" ว่าให้นักลงทุนศึกษาและลงทุนด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวัง เชื่อว่าหากผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ ตลาดตราสารหนี้จะกลับมาเป็นตลาดที่ดีและน่าลงทุน 

"สถานการณ์ Evergrande เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข หากยังไม่มีใครเข้ามาแก้ไขปัญหาจะส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกลัวที่จะลงทุน จึงต้องแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มมั่นใจให้แก่นักลงทุน เพราะหากจัดการไม่ดีไม่ระมัดระวัง อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทอื่นได้"

สำหรับการแก้ไขปัญหาของ Evergrande นายอดิศร มีมุมมองว่า อาจจะเป็นการผิดนัดชำระหนี้  การนำทรัพย์สินออกมาขาย ไปจนถึงการเทคโอเวอร์ ที่เข้าไปครอบครองกิจการแทนในราคาที่ถูก แต่เชื่อว่าไม่มีผลกระทบต่อตลาด เพราะทางการจีนไม่น่าจะปล่อยให้ปัญหานี้ยืดเยื้อ ซึ่งการแก้ปัญหาในเรื่องนี้จะเป็นไปในทิศทางใดต้องคอยติดตาม และจะเกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุน Evergrande มากน้อยแค่ไหน หรือผู้ที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์จะเข้ามาซื้อในราคาเท่าไหร่

ท้ายที่สุด นายอดิศรสะท้อนว่า "กรณีของ Evergrande เป็นอุทาหรณ์ให้ต้องระวังในการลงทุน ทาง TMBAM Eastspring มีความถนัดในเรื่องกองทุนตราสารหนี้ในเอเชีย ตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่พร้อมจะเข้าไปลงทุน เช่นเดียวกับตราสารหนี้ไทยที่มีอายุยาวขึ้น เป็นสิ่งที่สนใจเช่นเดียวกัน”