NEWS UPDATE • INSURANCE

“TQR” กำไรไตรมาสแรกเพิ่ม 106.21% รุกพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อรูปแบบใหม่

“ที คิว อาร์”  เปิดงบไตรมาสแรกปี 65 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 106.21% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายได้ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน พร้อมลุยพัฒนาระบบรองรับการบริหารจัดการข้อมูล มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตต่อเนื่อง

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR)  เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/65 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565) ว่า “TQR”  มีกำไรสุทธิ 24.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.66 ล้านบาท หรือ 106.21% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 11.92 ล้านบาท และมีรายได้รวม 56.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.98 ล้านบาท หรือ 30.06% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 43.18 ล้านบาท 

โดยปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อจากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอื่น (Non-Motor) โดยเฉพาะการประกันภัยพิเศษอื่นๆ (Specialty) อาทิ สัญญาประกันภัยต่อ Covid -19 Vaccine Side –effect (Moderna), สัญญาประกันภัย Blanket Bond Insurance/ Electronic Computer Crime Insurance, สัญญาประกันภัย Cyber และสัญญาประกันภัยต่อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Director’s & Officer’s Insurance) และธุรกิจอื่นๆ เป็นรายได้ของบริษัทย่อยจากการให้บริการโปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

นายชนะพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรได้ในระดับที่ดี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน ผู้บริโภคจึงให้ความสำคัญต่อการทำประกันภัยในรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทประกันภัยต่างๆ ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการทำประกันภัยต่อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ TQR มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2565 คาดว่า ยังมีทิศทางที่ดี เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการประกันภัยในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาประกันภัยในรูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทประกันภัย ทั้ง การประกันภัยไซเบอร์ การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่างๆ การประกันสุขภาพ ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร การประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการประกันที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ และการประกันที่เกี่ยวข้องกับกระแสของ Environmental, Social and Governance: ESG  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบ Reinsurance Brokerage Platform  ซึ่งเป็นระบบที่รองรับการบริหารจัดการข้อมูลของสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบวงจร จึงได้จับมือกับ KGiSL ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์โซลูชั่นและบริการด้านไอทีชั้นนำระดับโลก เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบแพลตฟอร์มให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และรองรับการเติบโตของตลาดประกันภัยในประเทศไทย โดยมั่นใจว่า แนวโน้มผลงานในปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้


ขณะที่  นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า สำหรับธุรกิจให้บริการ (Service) ของบริษัท อาร์สแควร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ล่าสุด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การใช้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กับ บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการ จำนวน 2 ราย และยังมีลูกค้าที่ให้ความสนใจในบริการอีกหลายราย 

ขณะเดียวกัน TQR ยังมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ที่เป็นการต่อยอดจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหลายโครงการ คาดจะทยอยเห็นความชัดเจนในปีนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น