NEWS UPDATE • ECONOMIC

ยอดฉีดวัคซีนสะสมทะลุ 94 ล้านโดส 3 ธ.ค. ฉีดเพิ่ม 2.5 แสนโดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในประเทศไทย โดยจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 3 ธ.ค. 2564) รวม 94,531,157 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 48,840,463 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 42,089,031 ราย และ จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,601,663 ราย

สำหรับภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 250,909 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 : 107,512 ราย เข็มที่ 2 : 109,545 ราย และ เข็มที่ 3 : 33,852 ราย