NEWS UPDATE • ECONOMIC

12 ต.ค. 64 ยอดฉีดวัคซีนเพิ่ม 9.6 แสนโดส สะสม 61 ล้านโดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในประเทศไทย โดยจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 12 ต.ค. 2564)รวม 61,995,809 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 35,895,984 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 24,282,686 ราย และ จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,817,139 ราย

สำหรับภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 962,558 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 : 433,814 ราย เข็มที่ 2 : 486,189 ราย และ เข็มที่ 3 : 42,555 ราย