<
NEWS UPDATE • CAPITAL MARKETS

XPG ร่วมทุน "กันตนา" ตั้งบริษัททำภาพยนตร์-พัฒนาโมบายล์แอปฯสื่อบันเทิง

บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.กันตนา กรุ๊ป ซึ่งเป็นไปตามกรอบงบประมาณและนโยบายการลงทุนที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมอบอำนาจให้คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจ

สำหรับบริษัทร่วมทุนดังกล่าวใช้ชื่อ  บริษัท ดิ อัพ แรงค์ จำกัด วัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์ และพัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น  675,850.00 บาท สัดส่วนการถือหุ้น XPG 61.5381% บริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด  38.4612% และนางสาวลิมลี่ ทิพพงษ์ประภาสน 0.0007%