WEALTH • STOCK - DERIVATIVES

เปิดลิสต์กองทุนตระกูล ARK ผลตอบแทนติดลบ

นักวิเคราะห์ เปิดสาเหตุกองอีทีเอฟตระกูล ARK ของ เคธี วูด ผลตอบแทนติดลบหนัก พอร์ตลงทุนกระจุกตัวสูง ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เผชิญเงินไหลเข้าจำนวนมากทำให้การลงทุนในหุ้นเล็กมีปัญหาสภาพคล่อง ด้านกอง FIF ผลตอบแทนติดตัวแดงระนาว

นางสาวชญานี จึงมานนท์ นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรกกองทุนที่มีผลตอบแทนติดลบค่อนข้างมากคือ กองทุนที่ลงทุนใน ARK Investment Management LLC. หรือ ARK โดย 4 กองทุน คือ ARKF, ARKG, ARKK, และ ARKW มีผลตอบแทนติดลบมากกว่า 20% ขณะที่ ARKQ อยู่ที่ -12.3%

ทั้งนี้ มอร์นิ่งสตาร์ได้มีการจัดทำ Morningstar Analyst Rating สำหรับกองทุน ARK Innovation ETF (ARKK) โดยเป็นการประเมินกองทุนเชิงคุณภาพในด้าน 3 ด้านหลักคือ Process, People และ Parent ซึ่งกองทุน ARKK ได้เรตติ้งลดลงจากระดับ Neutral มาอยู่ที่ Negative ซึ่งหมายถึงกองทุนอยู่ในกลุ่ม 30% ที่แย่ที่สุดของกองทุนที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนส่วนเกินได้น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์

นางสาวชญานีกล่าวว่า เหตุผลที่ทำให้กองทุน ARKK ลงมาที่ระดับต่ำสุดคือ กองทุนยังมีความเสี่ยงในด้าน Parent และ People ซึ่งมี เคธี วูด (Cathie Wood) เป็นผู้จัดการกองทุนเพียงหนึ่งเดียวมาตั้งแต่ก่อตั้ง บลจ. ประกอบกับทีมนักวิเคราะห์ที่ถือว่ายังขาดประสบการณ์เชิงลึกในแต่ละอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และขาดบุคลากรด้านบริหารความเสี่ยง บลจ.มีแผนการให้ผู้อำนวนการฝ่ายวิจัย Brett Winton รับช่วงต่อเพื่อรองรับความเสี่ยง key-person risk แต่ Brett Winton ยังไม่เคยเป็นผู้จัดการกองทุนในประสบการณ์ 15 ปีที่ผ่านมา

ด้านการลงทุนของ ARK จะเน้นไปที่ 5 กลุ่มคือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บล็อกเชน DNA Sequencing ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics) ซึ่งทางทีม ARK เชื่อว่าจะเป็นกลุ่มที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในอนาคต ซึ่งอาจเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ยังไม่ทำกำไรและขาดสภาพคล่อง และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ทาง ARK ต้องเผชิญความท้าทายคือ กองทุนมีเงินไหลเข้าจำนวนมากทำให้การลงทุนในหุ้นขนาดเล็กเหล่านั้นมีปัญหาสภาพคล่องมากขึ้น

พอร์ตโฟลิโอของกองทุน ARKK ล่าสุดมีจำนวนหุ้น 35 ตัวซึ่งน้อยลงจากในอดีตที่เคยสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน 2021 ที่ 60 ตัว ทำให้กองทุน ARKK เป็นหนึ่งในกองทุนที่มีการลงทุนกระจุกตัวสูงมาก โดยหุ้น 10 อันดับแรกคิดเป็น 60% ของมูลค่าการลงทุน หากดูในส่วนรายธุรกิจพบว่าลงทุนใน Biotechnology สัดส่วน 15% ของพอร์ต หรือมากกว่า Russell Midcap Growth Index ถึง 5 เท่า (ปัจจุบันกองทุน ARKK ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม US Fund Mid-Cap Growth)

สำหรับ 5 กองทุนภายใต้การบริหารของARK ประกอบด้วย

       1. ARK Innovation ETF (ARKK) เน้นลงทุนในหุ้นนวัตกรรมต่างๆ เป็นต้น

       2. ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) เน้นการลงทุนที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนฐานของโครงสร้างพื้นฐานจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังระบบคลาวด์, การดำเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์หรือให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตผู้คนได้ตลอดเวลา

       3. ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) เน้นลงทุนในหุ้นเกี่ยวกับการตัดต่อและแก้ไขรหัสพันธุกรรม เพื่อรักษาโรคร้าย เช่น มะเร็ง หรือโรคติดต่อสมัยใหม่ เป็นต้น

       4. ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีการทำงานอัตโนมัติ และวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics), เทคโนโลยีหุ่นยนต์กลไก เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนแรงงาน เป็นต้น

       5. ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) เน้นลงทุนในหุ้นการเงินที่สามารถโอนผ่านกันไม่ยากต้นทุนต่ำลงลดตัวกลาง เป็นต้น

การเงินธนาคารได้รวบรวมกองทุนไทยที่ลงทุนในกองทุนตระกูล ARK และผลตอบแทนระยะ 6 เดือน, 1 ปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุน พบว่าแทบทั้งหมดให้ผลตอบแทนติดลบทุกช่วงเวลา