PR NEWS • PR NEWS

เอไอเอ ประเทศไทย ช่วยผู้ประสบภัยไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่

นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนบริษัท ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด และสิ่งของจำเป็น อาทิ เสื้อยืดเอไอเอ จำนวน 100 ตัว และพัดสปริงจำนวน 100 อัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ่อนไก่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 จนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับผลกระทบต้องอพยพออกจากพื้นที่และขาดสิ่งของยังชีพ 

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัยในครั้งนี้ และพร้อมอยู่เคียงข้างดูแลคนไทยตลอดทุกช่วงชีวิต เพื่อมุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better Lives