PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

ธนาคารกสิกรไทย แนะนำวิธีสมัครพร้อมเพย์ (PromptPay) สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาจากมาตรการของภาครัฐ

สำหรับคนที่ต้องการรับเงินเยียวยาจากรัฐ และประกันสังคม  ธนาคารกสิกรไทยแนะนำวิธีสมัครพร้อมเพย์ (PromptPay) ทำได้ง่ายๆ ลดเสี่ยงติดโควิด ไม่ต้องมาที่สาขาธนาคาร

 

ลูกค้า K PLUS สมัครพร้อมเพย์ได้เลย มี 2 วิธี

1) สมัครพร้อมเพย์ผ่าน K PLUS 

2) สมัครพร้อมเพย์ผ่าน ตู้เอทีเอ็ม 


และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุด สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีและสมัครพร้อมเพย์ที่สาขาธนาคาร – เฉพาะสาขาในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 13 จังหวัด 

• ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าเท่านั้น

• ลงทะเบียนจองคิวได้ ช่องทาง  คือ 1) @KBank Live 2) สแกน QR Code