PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

“LPN” เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19

สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ LPN เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ “ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี -จตุจักร” ให้กับแรงงานก่อสร้างจากทั้งชาวไทยและชาวต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 21-30 ก.ค.64 

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ยังคงรุนแรง LPN ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมไทยและยินดีสนับสนุนเรื่องการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน   โดยได้มอบพื้นที่อาคาร “ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี -จตุจักร”   เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมทั้งดำเนินการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมตามมาตรฐานของศูนย์ฉีดวัคซีน โดยคำแนะนำของสำนักงานประกันสังคม และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์  อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสนับสนุนการจัดฉีดวัคซีนตลอดระยะเวลาที่เปิดศูนย์ด้วย

สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 “ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร” เปิดบริการฉีดวัคซีนแก่แรงงานก่อสร้างชาวไทยและชาวต่างด้าวจากแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เป็นผู้ประกันตนและผ่านการลง ทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม  ระหว่างวันที่ 21-30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยมีเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานไม่น้อยกว่า 10,000 คน


ทั้งนี้  นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมือง นางสาวบุปผา เรืองสุด ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนายแพทย์สุรพันธ์ ทวีวิกยการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ในแคมป์คนงานที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564  ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19  “ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี -จตุจักร” ถนนวิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  โดยมี นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ หนึ่งในคณะผู้บริหารระดับสูงของ LPN  ในฐานะผู้แทนให้การต้อนรับ