<
PR NEWS • PR NEWS

ตัวแทนคุณภาพมืออาชีพ

“ไทยสมุทรประกันชีวิต” การันตีผลงานตัวแทนคุณภาพมืออาชีพ รับรางวัลโล่กิตติคุณ 20 ปีTNQA ครั้งที่ 38 ติดอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศ

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต เดินหน้าพัฒนาศักยภาพตัวแทนสู่ยุคดิจิทัล ก้าวสู่ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในทุกสถานการณ์ พร้อมปลูกฝังให้ตัวแทนทุกคนยึดมั่นในจรรยาบรรณบริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พิสูจน์ให้เห็นจากในปีที่ผ่านมาตัวแทนคุณภาพOCEAN LIFE ไทยสมุทรเข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ครั้งที่ 38ประจำปี 2564จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย ในรูปแบบ Virtual Event โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับ สมบัตร์ ทิมจิต ตัวแทนคุณภาพ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่ได้รับรางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 20 ปีTNQAเพื่อเชิดชูเกียรติตัวแทนประกันชีวิตที่ผลิตผลงานได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 20 ปีนอกจากนั้น ตัวแทน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ยังได้รับรางวัลโล่กิตติคุณ 10 ปี จำนวน 5 ราย รับโล่เกียรติยศ 5 อันดับแรก จำนวน 5 ราย และรับเกียรติบัตร จำนวน 58 รายถึงแม้ว่าต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างสถานการณ์ COVID -19ที่ต่อเนื่องยาวนาน แต่ตัวแทนOCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ใช้LOVE MINDSETผสานกับการขายแบบ Digital Face to Face และDigiLove Services ต่าง ๆเดินหน้าส่งมอบหลักประกันที่มั่นคง พร้อมบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง 

โดย OCEAN LIFE ไทยสมุทร ยืนยันว่าปี 2022 พร้อมใช้ Love Mindset สู้เพื่อเอาชนะวิกฤต และเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (DigitalTransformation) ยกระดับสินค้าและบริการมุ่งสู่การเป็น Digital Insurer ตอบโจทย์ทุกความต้องของลูกค้าตลอดไปสนใจติดต่อตัวแทนประกันชีวิต OCEAN LIFE ไทยสมุทร ณ 143 สาขาทั่วประเทศ  หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  0 2207 8888