PR NEWS • PR NEWS

SAM แสดงความยินดีอธิบดีกรมสรรพสามิต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ และ นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ อาคารกรมสรรพสามิต ถ. นครไชยศรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565