<

PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

กลุ่มไทยออยล์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จ.ชลบุรี

วิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019รอบใหม่ ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยชุดคลุมป้องกันการติดเชื้อไวรัส จำนวน 4,000 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 8,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์ในรูปแบบเจลน้ำจำนวน 2,000 ตลับ รวมมูลค่า 1.3 ล้านบาท  โดยมีนายแพทย์อภิรัต  กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี