PR NEWS • PR NEWS

มอบหนังสือ

นางอาทินันท์ พีชานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ร่วมสืบสานมรดกแห่งแผ่นดินมอบชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณให้กับ นายชิเงรุ อาโอยางิ (ที่ 3 จากขวา)  ผู้อำนวยการองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสู่สากล โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางวิวรรณ กรรณสูต ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทอาคเนย์ และ ดร.ซุง บี ฮาน หัวหน้าแผนกวัฒนธรรม ยูเนสโก ร่วมเป็นสักขีพยานรับมอบ ณ ยูเนสโก กรุงเทพ