NEWS UPDATE • CAPITAL MARKETS

ตลท. รับหลักทรัพย์ STGT เข้าซื้อขายวันแรก 2 ก.ค.นี้

STGT กำไรไตรมาสแรกพุ่ง 421.89 ล้านบาท เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนทำได้ 156.60 ล้าน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) แจ้งว่า ได้รับหุ้นสามัญของบมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มซื้อขายใน SET ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.นี้ โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

STGT มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. และจำนวนหุ้นชำระแล้ว 1,428.78 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว 1,428.78 ล้านบาท

จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้ประชาชนทั้่วไปครั้งแรก(ไอพีโอ) 438.78 ล้านหุ้น จัดสรรให้แก่ ประชาชนทั่วไป 434.78 ล้านหุ้น จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 4 ล้านหุ้น ราคาไอพีโอ 34.00 บาทต่อหุ้น

STGT ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง และถุงมือยางไนไตรล์

สำหรับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) อยู่ที่หุ้นละ 30.60 บาท

บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ฯ รายงานว่าไตรมาส 1 ปี 2563 มีกำไรสุทธิ  421.89 ล้านบาท เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิ 156.60 ล้านบาท