PR NEWS • PR NEWS

SME D Bank ห่วงใยลูกค้า จัดโครงการ “ใส่ใจดูแล SMEsไทย”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ห่วงใยลูกค้า เดินหน้าจัดโครงการ ใส่ใจดูแล SMEsไทย”  ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน  ถึง 25 ธันวาคม 2563 นี้   กระจายทีมงานลงพื้นที่ทั่วประเทศ  เยี่ยมลูกค้าถึงสถานประกอบการ  เพื่อให้การดูแล และร่วมหาแนวทางสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อก้าวพ้นวิกฤตทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไปด้วยกัน อาทิ  รับฟังปัญหา ช่วยลูกค้าลดภาระ นำเสนอแนวทางช่วยเหลือด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนสุดพิเศษ ช่วยเพิ่มช่องทาง สร้างรายได้ ขยายโอกาส พาเข้าร่วมกิจกรรมเติมความรู้ที่จำเป็น เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันธุรกิจ และเติมทุนใหม่ด้วยอัตราดอกเบี้ยถูก นำไปใช้หมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง  สำรองเป็นค่าใช้จ่าย เป็นต้น  สำหรับลูกค้าที่สนใจเข้ารับร่วมโครงการ ใส่ใจดูแล SMEsไทยติดต่อได้ที่สาขา SME D Bank  ทุกแห่งทั่วประเทศ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  Call Center 1357