THE GURU • FINTECH&STARTUP

Crowdfunding คราวด์ฟันดิง ทางเลือกในการระดมทุน และการลงทุน

บทความโดย: ทศรรห์ บุรีชนะ

            ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนอาจเคยได้ยินเรื่อง Crowdfunding (คราวด์ฟันดิง) กันบ่อยครั้งขึ้น คราวด์ฟันดิง คืออะไร มีกลไกทำงานแบบไหน ผมจะค่อยไล่ลำดับเล่าให้ฟังในทีละเรื่อง รวมถึงเรื่องการระดมทุนหรือการลงทุนใหม่ๆที่น่าสนใจ มาดูกันที่เรื่องคราวด์ฟันดิงก่อน Crowdfunding นี้ เกิดจากคำว่า Crowd (คนเยอะๆ) กับคำว่า funding (การระดมทุน) พอมารวมกันจึงกลายเป็น การระดมทุนจากคนจำนวนเยอะๆ แต่อย่าเพิ่งเข้าใจว่าจะคล้ายกับการระดมทุนจากประชาชนทั่วไปเหมือน Public Offering นะครับ เพราะ Crowdfunding ถูกสร้างขึ้นมาด้วยแนวความคิดที่แตกต่างกัน

              Crowdfunding เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก เนื่องจากเป็นกลไกการสนับสนุนทางการเงินที่ทำให้ SME และโครงการต่างๆ สามารถเกิดเป็นจริงขี้นมาได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีความต้องการเงินทุน แต่เงินทุนของตัวเอง (Friend, Family, and Founder: FFF) อาจเริ่มไม่เพียงพอ หรือเริ่มหมดลง แต่เมื่อจะหันไปหาแหล่งเงินทุนใหม่ SME หรือ โครงการนั้น ยังอาจมีพื้นฐานที่ไม่แข็งแกร่งพอ หรือยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะทำการกู้จากสถาบันการเงินทั่วไปได้ ตรงช่องว่างตรงนี้ที่ Crowdfunding สามารถเข้ามาเติมเต็มกระบวนการการเติบโตของ SME และโครงการ ได้ ซึ่งมองได้ว่านี่คือ กระบวนทัศน์ใหม่ (New paradigm) ของการดำเนินธุรกิจ


กระบวนทัศน์ใหม่ของธุรกิจ – New Paradigm of Business

            มาถึงตรงนี้ ขอเล่าถึงประเภทของ Crowdfunding เพิ่มติมอีกสักนิดครับ เพราะในโลกใบนี้ Crowdfunding มีหลายแบบดังรูป ซึ่งมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ลักษณะการระดมทุน ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป เช่น Donation Crowdfunding, Reward Crowdfunding, Debt Crowdfunding, Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding, และอื่นๆ อีกครับ

            Donation Crowdfunding คือการระดมทุนแบบรับบริจาค เช่นโครงการช่วยน้ำท่วม โครงการลดฝุ่นหมอกควัน ที่รับการบริจาคเงินจากประชาชน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการ การดำเนินการระดมทุนแบบนี้เรียกว่าเป็นการช่วยด้วยใจล้วนๆ เพื่อสนับสนุนโครงการที่ตนเองชอบ

            Reward Crowdfunding เป็นการระดมทุนแบบแลกกับบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์รุ่นแรก หรือสิทธิพิเศษในการรับชม หรือรับบริการ เรียกได้ว่าสนับสนุนให้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจในช่วงเริ่มตั้งไข่ที่หาแนวร่วมที่สนับสนุนความคิด หรือนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบตลาดก่อนที่จะผลิตสินค้าจำนวนมากออกขาย ก็เป็นสิ่งที่ทำได้    

            Debt Crowdfunding เป็นการระดมทุนที่เป็นการแลกกับดอกเบี้ย ซึ่งระดับอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับเครดิตของบริษัทที่ทำการระดมทุน เหมาะกับช่วงที่ต้องการเงินทุนเข้ามาระยะสั้น เช่นนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

            Equity Crowdfunding เป็นการระดมทุนที่เป็นการแลกกับหุ้นของบริษัท เหมาะสำหรับบริษัท ที่เริ่มเติบโตต้องการ partner และเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญในเส้นทางก่อนที่จะนำบริษัท เข้าสู่การระดมทุนในระดับที่ใหญ่ขึ้นต่อไป เพราะนอกเหนือจากเงินทุนที่ได้แล้ว บริษัทจะได้เริ่มปรับตัวให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นทั้งในด้านการบัญชีการเงิน การขาย การทำแผนธุรกิจ รวมทั้งการได้พบปะพูดคุย ตอบคำถามกับนักลงทุนจริงๆ

            สำหรับในครั้งหน้า ผมจะนำตัวอย่างสนุกๆ ของ Crowdfunding มาเล่าให้กันฟังอีกนะครับ ฝากติดตามในตอนหน้าด้วยนะครับ

เกี่ยวกับนักเขียน

ทศรรห์ บุรีชนะ Chief Value Officer บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด นักการเงิน นักลงทุน ผู้เข้าใจกลไกการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มใหม่ๆให้ธุรกิจเอสเอ็มอีได้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน