THE GURU • FINTECH&STARTUP

Crowdfunding คราวด์ฟันดิง ทางเลือกในการระดมทุน และการลงทุน : Debt Crowdfunding

บทความโดย: ทศรรห์ บุรีชนะ

            ครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงการระดมทุน Crowdfunding ในรูปแบบที่เรียกว่าเป็น Equity Crowdfunding ซึ่งเป็นการออกหุ้นมาขายให้กับนักลงทุนกันไปแล้วนะครับ ในครั้งนี้จะขอชวนคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Crowdfunding แบบ Investment อีกหนึ่งอย่างคือ Debt Crowdfunding ครับ

            การระดมทุนแบบ Debt Crowdfunding นี้ ถือว่าเป็นการระดมทุนด้วยตราสารหนี้แบบหนึ่งครับ จุดประสงค์ในการระดมทุนแบบนี้ เป็นการนำเงินมาเป็น Working Capital หรือเงินลงทุนระยะสั้นๆ ซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่า Working Capital เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ สำหรับ SME ในการดำเนินธุรกิจให้มีความต่อเนื่อง เรียกได้ว่าเป็นเสมือนลมหายใจของธุรกิจ แต่ด้วยธรรมชาติของ SME ที่ยังไม่มีอำนาจการต่อรองสูง เครดิตยังไม่แข็งแรงมากนัก ในบางช่วงเวลาอาจเกิดภาวะ Financial Mismatch ระหว่างการรับเงินจากลูกค้า และการจ่ายเงินให้กับ Supplier ซึ่งทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก หรือในกรณีที่ SME อยากขยายกิจการ แต่ยังขอเงินกู้จากระบบสถาบันการเงินไม่ได้ จากการที่ธุรกิจ SME นั้นๆ ยังไม่เข้าเงื่อนไขต่างๆ  ตามระบบการให้เงินกู้ยืม เช่น

            • ไม่มีประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาในข้อมูลเครดิต

            • ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

            • ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง Strong cashflow ได้

            • ภาระหนี้เดิม

            เหล่านี้เป็น Pain Point ของธุรกิจ SME ที่ในอดีต แก้ไขได้ยาก หรือในบางครั้งจำเป็นต้องล้มเลิกธุรกิจนั้นไป Debt Crowdfunding จึงเข้ามามีบทบาท แก้ไขปัญหาตรงจุดนี้มากขึ้น ทำให้ SME สามารถไปต่อไปไกลขึ้น เป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีส่วนที่ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยโดยรวม

            นอกจากนี้ การระดมทุนด้วย Debt Crowdfunding ยังไม่ทำให้เจ้าของธุรกิจสูญเสียความเป็นเจ้าของไป เมื่อเทียบกับการขายหุ้น (ซึ่งยังไม่ควรขายหุ้นในขณะที่โครงสร้างบริษัทยังไม่พร้อม) เรียกได้ว่าให้ Debt Crowdfunding มาปลดข้อจำกัดทางการเงินให้ก่อน และทำให้ธุรกิจขยายต่อไปได้โดยไม่ติดขัด ทำให้เส้นทางการสร้างมูลค่าธุรกิจ หรือที่ผมชอบเรียกว่า Financial Roadmap เป็นไปได้อย่างมีกลยุทธ์ 

 

            สำหรับตลาด Debt Crowdfunding ในปัจจุบันในประเทศไทยนั้น มีการระดมทุนกันที่ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 2 ปี โดยวงเงินที่นิยมจะอยู่ที่ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ไปจนถึง 20 ล้านบาท เนื่องจากสามารถปิดการระดมทุนได้เร็ว และเป็นที่นิยมของนักลงทุน สำหรับบริษัทที่ระดมทุนด้วย Debt Crowdfunding ในประเทศไทย เคยมียอดการระดมทุนสูงสุดที่ 80 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ โดยเป็นการระดมทุนที่ระยะเวลา 6 เดือน  

            ในมุมนักลงทุนเอง การลงทุนใน Debt Crowdfunding มีลักษณะการได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ซึ่งส่วนใหญ่ บริษัทผู้ระดมทุน และ Crowdfunding Platform จะนิยม Structure ให้เป็นดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Interest Rate) ส่วนดอกเบี้ยจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับเครดิตของบริษัทที่ต้องการระดมทุน โดย Crowdfunding platform จะเป็นผู้ช่วยในการคิดคำนวณนี้ออกมาเป็น Credit Rating ด้วย Credit Scoring Engine ของ platform นั้นๆ โดยจะพิจารณาจากตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินในอดีต ลักษณะอุตสาหกรรม ผู้บริหาร จำนวนปีที่เปิดดำเนินการ เป็นต้น

            นอกจากนี้นักลงทุน ยังถือว่ามีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น ทำให้สามารถแบ่งพอร์ตในการลงทุนได้ทั้งระยะยาว และระยะสั้น ทั้งการเลือกเดินทางไปด้วยกัน กับการระดมทุนแบบ Equity Crowdfunding และการลงทุนระยะสั้นด้วยการระดมทุนแบบ Debt Crowdfunding ที่ได้รับผลตอบแทนคงที่ (ดอกเบี้ยคงที่) ซึ่งระดับอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับ 8%-12% ต่อปี นับว่าเป็นผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่น่าสนใจ

             อย่างไรก็ตาม การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง สำหรับการลงทุนใน Crowdfunding นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลที่ให้อย่างละเอียด ผ่านทางหนังสือชี้ชวนที่ Crowdfunding platform จัดเตรียมให้นะครับ


เกี่ยวกับนักเขียน

ทศรรห์ บุรีชนะ Chief Value Officer บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด นักการเงิน นักลงทุน ผู้เข้าใจกลไกการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มใหม่ๆให้ธุรกิจเอสเอ็มอีได้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น

อ่านบทความทั้งหมดของนักเขียน