NEWS UPDATE • WHO IS WHO

โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ตั้งโตโยทาเกะ คูวาตะ นั่งกรรมการผู้จัดการ

รายงานจาก บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้ง นายโตโยทาเกะ คูวาตะ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 24 ปีในธุรกิจการประกันชีวิต และการประกันวินาศภัยใน Tokio Marine Group โดย นายโตโยทาเกะ ได้เริ่มต้นจากการทำงานในส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 10 ปี และในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โดยให้บริการโซลูชั่นสำหรับการปฏิรูประบบงาน 6 ปี อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในบทบาทผู้บริหารสาขา ณ เมืองอุทสึโนะมิยะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาย่อยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 ปี และได้นำทีมงานฝ่ายขายรายใหญ่ 300 หน่วย เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต รวมทั้งเป็นผู้นำโครงการในการนำโปรแกรมประกันภัยที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์สำหรับแพทย์ทุกคนมาใช้ในญี่ปุ่น

นายโตโยทาเกะ คูวาตะ กล่าวว่า ผมเข้ามาร่วมงานกับ โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 รับผิดชอบงานด้านการตลาดสำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม โดยดูแลลูกค้าญี่ปุ่นเป็นหลักตลอดระยะเวลา 1 ปี และได้เข้ารับผิดชอบในตำแหน่ง CEO ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา จากการสนับสนุนของลูกค้าและความทุ่มเทของพนักงานทุกคนในบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการขายผ่านตัวแทน ภายใต้การนำของนายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน ทำให้ช่องทางตัวแทนเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้ผมมีความมั่นใจที่จะนำพาบริษัทก้าวข้ามความท้าทายสำคัญในการขยับขึ้นสู่การเป็นบริษัท Top 10 ในระยะเวลาอันใกล้นี้