NEWS UPDATE • INSURANCE

โตเกียวมารีนประกันชีวิตโตสวนกระแสโควิด ตัวแทนมาแรง-กวาดเบี้ยปีแรกกว่า 700 ล้านบาท

โตเกียวมารีนประกันชีวิต ปลื้มผลงานช่องทางตัวแทนเติบโตสวนกระแสโควิด-19 สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ย้ำชัดพร้อมนำทีมขายมือชีพ นำเสนอสินค้าและบริการตอบโจทย์ความต้องการ หวังกวาดเบี้ยปีแรก 1,400 ล้านบาท


นายโตโยทาเกะ คูวาตะ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2563 บริษัทได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานไว้ให้เป็น “ปีแห่งการขยายงาน” พร้อมตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนตัวแทน 5,000 คน เตรียมขยายสาขาเพิ่มเติม  6 สาขา พร้อมตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,837 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 6,590 ล้านบาท โดยเฉพาะช่องทางตัวแทนภายใต้การนำของ นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทนเพื่อการขยายช่องทางตัวแทนของบริษัทให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน 


เห็นได้จาก ผลประกอบการของบริษัทในปี  2562 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,671 ล้านบาท ประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 5,692 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับรวม 7,363 ล้านบาท เติบโต 15% โดยสัดส่วนการขายหลักมาจากช่องทางการขายผ่านตัวแทน  โดยในปี 2563 บริษัทตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,837 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 6,590 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,427 ล้านบาทเติบโต 15 % และสำหรับผลงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีผลงานเบี้ยประกันภัยรับรวม 3,621 ล้านบาท เติบโต 12% แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 798 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 2,823 ล้านบาท


ด้าน นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับใน 2563 ซึ่งเป็นปีแห่งการขยายงาน  โดยตั้งเป้าหมายพิ่มจำนวนตัวแทน 5,000 คนนั้น ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนแล้วประมาณ 4,800 คนแล้วคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ขณะเดียวกัน บริษัทยังเตรียมขยายสาขาเพิ่มอีก 6 สาขา โดยได้มีการเปิดสาขาใหม่ไปแล้ว 3 สาขา คือ สาขาแม่สอด จ.ตาก สาขาพิษณุโลก และสาขาอุตรดิตถ์ 


โดยในปี 2562  ช่องทางการขายผ่านตัวแทนของบริษัทมีการเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยโดยมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,248 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 3,968 ล้านบาท รวมเบี้ยประกันภัยรับรวม 5,215 ล้านบาท เติบโต 15 % เมื่อเทียบกับปี 2561 สำหรับผลผลิตปี 2563 ณ เดือนมิถุนายน มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 553 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 1,780 ล้านบาท รวมเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,333 ล้านบาท เติบโต 13% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา  สำหรับในปี 2563 ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยปีแรก 1,400 ล้านบาท   เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 4,646 ล้านบาท รวมเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,046  ล้านบาท เติบโต 13% 

“แม้สถานการณ์เศรษฐกิจผันผวนที่เกิดขึ้น รวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พลังตัวแทนฝ่ายขายของโตเกียวมารีนประกันชีวิต ยังคงสามารถสร้างผลงานเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลพวงจากการวางรากฐานในการสร้างทีมงานฝ่ายขายมืออาชีพที่แข็งแกร่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้การขาย และการบริการลูกค้าซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง”