PR NEWS • PR NEWS

โตเกียวมารีนประกันชีวิตร่วมสู้ภัยโควิด-19

นายโตโยมาเกะ คูวาตะ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล (ซ้าย)  ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินจำนวน 484,600 บาทจากโครงการ“โตเกียวมารีนประกันชีวิตร่วมสู้ภัยโควิด-19” ซึ่งลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางตัวแทนและได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่10 กรกฏาคม– 10 สิงหาคม2563 ได้ร่วมบริจาคเงิน 200 บาทต่อ1 กรมธรรม์  และโตเกียวมารีนโฮลดิ้งได้ร่วมสมทบเงินบริจาคในครั้งนี้ด้วย แก่สถาบันบำราศนราดูร โดยมี พญ.ศรัณยา ประสิทธิศิริกุล (กลาง)  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ