NEWS UPDATE • MUTUAL FUND

บลจ.ยูโอบี เสนอขายกองทุน United Income Fund (UINC)

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ UOBAM ประเมินการลงทุนในตราสารหนี้โลก มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ประเดิมปี 63 เปิดตัว‘United Income Fund’ (UINC)เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)18-25 กุมภาพันธ์ 2563นี้ชูจุดเด่นเป็นกองทุน Feeder Fundผ่านการลงทุนในกองทุนJPM Income Fund C (acc)-USD เป็นกองทุนหลักบริหารงานโดยผู้จัดการกองทุน JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l. เน้นสร้างรายได้และผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอทุกสภาวะตลาด

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ UOBAM เปิดเผยว่า การประเมินภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ยังคงเป็นปีที่มีความท้าทายจากหลายปัจจัย เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคทั่วโลก สงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐฯ ที่ยังคงสร้างความกังวลแม้เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ภาวะความตึงเครียดทางการเมืองในหลายประเทศ รวมถึงการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ในปีนี้ และล่าสุดได้แก่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID 19) ที่เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจโลกและการลงทุน ในส่วนของภาวะทางการเงินภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยในประเทศได้ปรับลดลงอีกครั้งในการประชุมครั้งล่าสุดและเศรษฐกิจยังคงไม่มีความชัดเจนในเชิงบวก

ดังนั้น เพื่อที่นักลงทุนจะสามารถสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนในปีที่การลงทุนมีความกังวลต่างๆ นี้ การกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่หลากหลายและไม่จำกัดขอบเขตจะเป็นเครื่องมือทางการลงทุนที่มีความคล่องตัว และสามารถปรับการลงทุนตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ สินทรัพย์ตราสารหนี้ทั่วโลกจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ และมีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ และยังช่วยในการรับมือกับความผันผวนจากสภาวะตลาดปัจจุบัน

UOBAM จึงเพิ่มทางเลือกการลงทุน โดยเปิดตัวกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ หรือ United Income Fund (UINC)เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 18 - 25 กุมภาพันธ์ 2563เป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่กระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกแบบไม่จำกัดขอบเขต(unconstrained) ควบคู่ไปกับการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม และปรับ Duration แบบ Activeโดยมีเครื่องมือคัดเลือกตราสารหนี้ที่รัดกุม และมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแก่ผู้ลงทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพซึ่งที่ผ่านมา กองทุน JPM Income Fund C (acc) – USD (กองทุนหลัก) สร้างผลการดำเนินงานที่น่าพอใจโดย 1 ปีย้อนหลัง อยู่ที่ 11.99% ต่อปีและ 3 ปี ย้อนหลัง 6.46% ต่อปีชนะเกณฑ์มาตรฐาน Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ 8.72% ต่อปี และ 4.03% ต่อปี ตามลำดับ(ข้อมูล : Morningstar ณ ธ.ค. 2563)

นางสาวรัชดา กล่าวว่ากองทุน United Income Fund มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ JPM Income Fund C (acc) – USD ที่มีมูลค่าสินทรัพย์สูงกว่า 50,000 ล้านบาทเป็นกองทุนหลักซึ่งบริหารงานโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l.บริษัทจัดการลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลก จุดเด่นของกองทุนประการแรก คือกองทุนเน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก อาทิ ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)ตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (High Yield Bonds)ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond)ตราสารที่เกี่ยวข้องกับ Mortgage-related Securities และ Asset-backed Securities

โดยสามารถกระจายการลงทุนใน sector ที่หลากหลาย โดยไม่จำกัดขอบเขตทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถหาโอกาสสร้างผลตอบแทนจากตราสารหนี้หลายประเภทได้อย่างสม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาดบนกรอบความผันผวนประมาณ 4-6% ต่อปีประการที่สอง ผู้จัดการกองทุนบริหารพอร์ตการลงทุนในเชิง active มีการปรับ duration และสัดส่วนการลงทุน(Allocation) อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วง

รวมถึงมี Track Record และประวัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งซึ่งกองทุนจึงสามารถสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในภาวะดอกเบี้ยทั้งขาขึ้นและขาลงประการที่สามคือทีมงานบริหารกองทุนที่มีประสบการณ์ และมีทีมนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ร่วมกันคัดสรรตราสารหนี้ที่มีความเหมาะสมที่สุด โดยคำนึงถึงคุณภาพของตราสารหนี้เป็นสำคัญ เน้นบริษัทที่มีความสามารถในการชำระหนี้สูง อีกทั้งมีกระบวนการบริหารพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ จนทำให้กองทุนสร้างผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ดีและได้รับการจัดอันดับ MorningstarRating 5 ดาวอีกด้วย

บลจ. ยูโอบี นำเสนอ กองทุน UINC ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนระยะยาวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ผู้จัดการกองทุนบริหารพอร์ตโดยการกระจายการลงทุนลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ที่หลากหลายมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ dynamic มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีภายใต้กรอบความผันผวนที่กำหนด จึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีในทุกสภาวะตลาดและผลตอบแทนที่น่าสนใจในภาวะดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำทั่วโลก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนในการกระจายการลงทุนผ่านตราสารหนี้ทั่วโลก จากกองทุนตราสารหนี้โลกในปัจจุบันของบลจ. ได้แก่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS) บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ (UDB) บริหารจัดการโดย Jupiter Fund Management PLCบลจ.

ยูโอบี มั่นใจว่ากองทุน UINC จะเสริมให้พอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้โลกของผู้ลงทุน สามารถตอบโจทย์การลงทุนให้ได้โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะปานกลางถึงยาวได้ และช่วยลดความผันผวนโดยรวมของพอร์ตการลงทุนได้

บลจ.ยูโอบี เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก สำหรับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน (UINC-N) ระหว่างวันที่ 18-25 ก.พ. 2563กองทุนความเสี่ยงระดับ 5 เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท Feeder fund และมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการลงทุนจากหนังสือชี้ชวน) ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และงานบริการนักลงทุน บลจ. ยูโอบี โทร 0-2786-2222