PR NEWS • PR NEWS

อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ครั้งที่ 7

นายดลเดช สัจจวีระกุล (ที่ 5 จากซ้าย)  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง เป็นครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ตัวแทนประกันวินาศภัยในยุควิถีใหม่”  พร้อมตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น จาก สำนักงาน คปภ. ได้แก่ นางสาวสุพร จันทร์โภคาไพบูลย์ จากสาขาปากเกร็ด-345  นางจิตร์ตรา เพชรวิสัย จากสาขาภูเก็ต และนางปียพัชณ์ วงศอนันสุนทรี จากสาขาอุดรธานี มาร่วมสนทนาบอกเล่าถึงประสบการณ์การทำงานและความภาคภูมิใจจากรางวัลที่ได้รับอีกด้วย โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และสื่อมวลชนจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง