WEALTH • PERSONAL FINANCE

ถอดแนวคิด เคธี วูด นักลงทุนผู้ทรงอิทธิพลแห่ง Ark Investment

PhillipCapital Singapore ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ Disruptive Innovation-Relevance in Today’s Environment เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีไฮไลต์สำคัญคือ วิทยากรรับเชิญอย่าง เคธี วูด ซีอีโอ Ark Investment หนึ่งในสตรีที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักลงทุนผู้ทรงอิทธิพลมาร่วมแชร์แนวคิดและประสบการณ์การบริหารกองทุนของ Ark Investment จนประสบความสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตานักลงทุนทั่วโลก


การเงินธนาคาร มีโอกาสได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้จึงได้เรียบเรียงแนวคิด ประเด็นหลักที่มีความสำคัญและน่าสนใจของเคธี วูด มาไว้ดังนี้เผย 5 เมกะเทรนด์ 14 เทคโนโลยีแห่งอนาคต


เคธี วูด ได้อธิบายหลักการลงทุนของ Ark Investment ว่า มีความแตกต่างกับที่อื่นคือ เน้นลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงอีกห้าปีข้างหน้า โดยเน้นการศึกษาและวิจัยโดยทีมงานคุณภาพ ซึ่ง เคธี วูด ใช้แนวคิดนี้ตั้งแต่ริเริ่มก่อตั้ง Ark Investment ตั้งแต่ปี 2014 ทำให้กองทุนภายใต้การบริหารงาน Ark Investment สามารถสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุนได้มากกว่า 100% ในทุกๆ ธีมการลงทุนที่ผ่านมา


สำหรับปัจจุบัน Ark Investment กำลังศึกษาในเมกะเทรนด์ที่จะมีส่วนสำคัญทั้งต่อการใช้ชีวิตของ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดยได้แบ่งการการศึกษาออกเป็น 5 เทรนด์หลักด้วยกัน ได้แก่


        1. DNA Sequencing การตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี Next generation sequencing เป็นเทคนิคที่นำมาใช้ในงานวิจัยปัจจุบันอย่างแพร่หลาย เพื่อศึกษาหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของสารพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตที่สนใจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการศึกษาทางด้านจีโนมิกส์ 


        2. Robotics วิทยาการหุ่นยนต์ เป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นการบูรณาการกันระหว่างศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาเครื่องจักรที่สามารถทดแทนแรงงานมนุษย์และลอกเลียนแบบกิจกรรมที่มนุษย์ทำ หุ่นยนต์สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์ และในการใช้งานหลากวัตถุประสงค์


        3. Artificial Intelligence หรือ AI ซึ่งเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับสิ่งไม่มีชีวิตโดยมีเป้าหมายในการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ในการใช้ชีวิตในอนาคต โดยในปัจจุบันสามารถสังเกตุได้ว่า AI เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญกับกิจกรรมหลายอย่างของมนุษย์มากขึ้น


        4. Energy Storage พลังงานแห่งอนาคตที่ทั่วโลกล้วนหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถพึ่งพาได้อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนในระบบหมุนเวียนพลังงาน   


       5. Blockchain Technology เทคโนโลยีว่าด้วยระบบการเก็บข้อมูลซึ่งไม่มีตัวกลาง แม้ว่าในปัจจุบัน Blockchain จะเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะของโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา Crypto Currency และ DeFi ซึ่งในอนาคต Blockchain ถูกมองว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายเช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน


โดยทั้ง 5 เทรนด์นี้นั้นสามารถแตกย่อยเป็นเทคโนโลยีทั้งหมดอีก 14 เทคโนโลยีด้วยกันได้แก่ Adaptive Robotic, 3D Printing, Autonomous Mobility, Battery System, Cloud Computing, Neural Networks, Frictionless Value Transfer, Blockchain, Mobile Connected Devices, IOT, Reusable Rockets, Sequencing Technology, Gene Editing, Immunotherapy 

เคธี วูด กล่าวต่อว่า Ark Investment มองว่า ตอนนี้อยู่ในช่วงโอกาสที่ดีที่สุดที่เทคโนโลยีต่างๆ ทั้ง 14 ตัวนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตของมนุษย์ด้วยเหตุผลหลักๆ 2 ประการด้วยกันคือ


         1. ปัจจุบันมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีในส่วนโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี บริษัทอย่าง Cisco และOracle ได้สร้างพื้นฐานของอินเตอร์เน็ตไว้ค่อนข้างดี อีกทั้งเทคโนโลยีอย่าง AI ก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่


        2. ต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ ถูกลงมาก เคธี วูด แชร์ข้อมูลว่า ช่วงก่อนเกิดฟองสบู่แตกในปี 1999 การทำ Genome Sequencing ต้องใช้เงินสูงถึง 2,700 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าในช่วงปี 2003 ต้นทุนจะลดลงถึง 75% แต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่ดี ซึ่งปัจจุบันต้นทุนในการทำลดลงเหลือเพียงแค่ 1,000 ดอลลาร์ หรือบางที่อาจจะแค่ 500 ดอลลาร์เท่านั้น โดยใช้พลังการคำนวณของระบบคลาวด์เพียงไม่กี่ชั่วโมง


นอกจากนั้น เทคโนโลยีในด้าน Genome ก้าวหน้าไปมาก ปัจจุบัน แพทย์ไม่เพียงแต่ตรวจพบมะเร็งระยะที่1 เท่านั้นแต่สามารถตรวจหาโอกาสที่จะเกิดมะเร็งได้ก่อนระยะที่ 1 ด้วยการดูลักษณะของเนื้อเยื่อและเซลล์ในร่างกายที่มีความผิดปกติ


เคธี วูด ได้อธิบายถึงภาพรวมของเทคโนโลยีทั้ง 14 ตัวว่ามีความสำคัญมากเพียงใด โดยได้ยกตัวอย่างจากกรณีที่เกิดขึ้นจริงว่า ในปี 2020 ที่ผ่านมา มีการใช้ Gemone Sequecing 2.6 ล้านครั้ง โดย เคธี วูด คาดว่า ภายในห้าปี Gemone Sequecing จะเพิ่มขึ้นขึ้นไปมากกว่า 100 ล้านครั้ง หรือเติบโตขึ้น 44 เท่า และมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ล้านครั้ง เนื่องจากไม่จำกัดใช้เฉพาะคน แต่ใช้ได้กับสัตว์ พืช หรือแม้กระทั่งเชื้อไวรัส 


อีกกรณีหนึ่งคือใน การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ในปี 2020 ที่ผ่านมา รถยนต์ EV มียอดขายทั่วโลก 2.2 ล้านคัน หรือคิดเป็นเพียงแค่ 3% ของยอดขายรถใหม่ทั้งหมด แต่ในอีกห้าปีข้างหน้า Ark Investment คาดการณ์ยอดการขายรถ EV จะเติบโตเป็น 40 ล้านคัน ประมาณ 50% ของยอดขายทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์ 


สาเหตุที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตขึ้นเร็วได้ เป็นเพราะราคาแบตเตอรี่ที่ลดลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น โดยทุกๆ การผลิตรถยนต์ EV ที่เพิ่มขึ้นแบบสะสมหนึ่งเท่าตัว จะทำให้ต้นทุนของแบตเตอรี่ลดลงถึง 28% เช่นปีนี้ผลิตได้ 2.2 ล้านคัน ต้นทุนแบตเตอรี่ 100 ดอลลาร์ต่อหนึ่งเซลล์ เมื่อผลิตรถยนต์ EV ได้ 4.4 ล้านคัน ต้นทุนจะลดลงเหลือเพียง 72 ดอลลาร์เท่านั้น 


อีกประเด็นที่น่าสนใจและมีส่วนผลักดันให้หลายๆ เทคโนโลยีเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วคือ การพัฒนา AI ซึ่งในปัจจุบันต้นทุนในการเทรนนิ่งลดลงถึงปีละ 68% Ark Investment มองว่า ในอนาคตจะมี 3 เทคโนโลยี ซึ่งได้แก่ Robotics, Energy Storage และ AI จะรวมเข้ามาเป็นหนึ่งเดียว ก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Robotaxi 


นอกจากนั้น Ark Investment ยังมองว่าในอนาคตจะมีบริษัทมากถึง 50% ในดัชนี S&P 500 ที่จะถูกดิสรัปต์ด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่ ซึ่ง 2 อุตสาหกรรมที่น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมพลังงานและการเงิน 


โดยอุตสาหกรรมพลังงานจะถูกทำดิสรัปต์ด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่และรถยนต์ EV ซึ่งจะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง ทางฝั่งของการผลิตในปัจจุบันประเทศซาอุดีอาระเบีย ก็มีการเก็บสต๊อกน้ำมันมากกว่า 5 ล้านบาร์เรล ที่ไม่ได้ผลิตออกมาขาย เนื่องจากต้องการพยุงราคาไม่ให้ต่ำเกินไป


ในส่วนของอุตสาหกรรมการเงินนั้น ก็จะถูกแทนที่ด้วยผู้ให้บริการ Digital Wallet อย่าง Alipay และ Wechat ในเอเชีย และ Cashapp กับ Venmo ในอเมริกา นอกจากนี้ยังมี Crypto Currencyc และ DeFi ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาเริ่มดิสรัปต์การทำธุรกรรมการเงินแบบดั้งเดิมบ้างแล้วในปัจจุบัน

 


ที่มาของความสำเร็จ Benchmark ไม่ใช่จุดศูนย์กลางของจักรวาล

 

เคธี วูด ได้กล่าวถึงที่มาของแนวคิดการลงทุนของเธอนั้น มาจากการศึกษาโมเดลของ Nicolaus Copernicus ที่ว่าด้วยเรื่องของดวงอาทิตย์คือ จุดศูนย์กลางของระบบสุริยะไม่ใช่โลก โดยเธอได้เปรียบเทียบโมเดลนี้ว่าเป็นโมเดลที่สร้างขึ้นตรงกับความเป็นจริง และเมื่อนำตัวแปรเข้ามาอยู่ในโมเดลที่มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงย่อมได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเสมอ


เคธี วูด ได้นำโมเดลของ Copernicus เข้ามาปรับใช้กับการทำงานใน Ark Investment คือ การเลือกนักวิเคราะห์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในด้านที่ต้องการจะวิเคราะห์ จึงทำให้ใน Ark Investment มีทั้งนักวิเคราะห์สายตรงที่จบ MBA เพื่อวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและนักวิเคราะห์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดยตรง ซึ่งในจุดนี้ทำให้การวิเคราะห์ หรือการคาดการณ์อนาคตของ Ark Investment จะออกมาแม่นยำและสร้างผลตอบแทนได้มหาศาลในระยะเวลาที่ไม่นานมากนัก


นักลงทุนส่วนมากมักมองว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นมี Benchmark เป็นจุดศูนย์กลาง เหมือนที่คนในอดีตเคยเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล แต่จริงๆ แล้วผลตอบแทนนั้นไม่ได้หมุนรอบ Benchmark แต่หมุนรอบเทคโนโลยี ซึ่งถ้าเลือกลงทุนในเทคโนโลยีที่ถูกต้อง การได้ผลตอบแทนที่สูงตามมาเช่นกัน


เคธี วูด กล่าวต่อว่า ในโลกนี้มีเทคโนโลยีที่นับว่าเป็นนวัตกรรมอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ


       1. Sustaining Innovation เป็นนวัตกรรมที่ช่วยผลักดันให้เทคโนโลยีอื่นๆ เกิดได้เร็วขึ้น หรือเสริมให้เทคโนโลยีที่มีอยู่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่มันไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก หรือลบล้างเทคโนโลยีเดิมเช่น เทคโนโลยี 5G


        2. Disrupt Innovation เป็นนวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเดิม ซึ่ง Ark Investment ได้ให้ความสนใจกับนวัตกรรมประเภทนี้ โดยจะเห็นได้จากเมกะเทรนด์ที่กล่าวไปข้างต้นล้วนเป็นเทคโนโลยีที่จัดอยู่ในนวัตกรรมประเภทนี้ทั้งสิ้น เคธี วูด ได้อธิบายเสริมว่า นวัตกรรมประเภทนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเชิงโครงสร้าง ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า Sustaining Innovation ที่ทำได้แค่ช่วยยกระดับเทคโนโลยีเดิมให้ดีขึ้น แต่ในเชิงโครงสร้างนั้นไม่ได้มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงจากเดิม


เคธี วูด ยกตัวอย่างเรื่องการศึกษาเรื่องการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเทรนด์ที่มีมานานหลายปีแล้ว ในช่วงเริ่มแรกเธอให้ทีมงาน Ark Investment ใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Twitter เป็นแหล่งที่แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดต่างๆ ในการศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรม Autonomous ค้นพบว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ที่จะช่วยให้ AI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมาจากหน่วยประมวลผลกราฟิก หรือ GPU ไม่ใช่ หน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ หรือ CPU 


จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน GPU ได้รับความนิยมและมีราคาสูงเนื่องจากถูกใช้เป็นหน่วยประมวลผลหลักในการทำเหมือง Crypto Currency จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ Ark Investment ลงทุนในหุ้น Nvidia ซึ่งเป็นผู้ผลิต GPU ตั้งแต่ตอนแรกๆ ก่อนที่ GPU จะมีบทบาทสำคัญในการใช้เอไอเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้เปิด 4 กลยุทธ์เด็ด การเลือกหุ้นเข้าพอร์ตของ Ark Investment


เคธี วูด กล่าวถึงกลยุทธ์การเลือกหุ้นเข้าพอร์ตของ Ark Investment ซึ่งขั้นตอนการหาหุ้นที่สนใจใช้กระบวนการแบบ Top Down โดยอิงจาก 4 กลยุทธ์หลักดังนี้

            1. Management and Culture การบริหารและวัฒนธรรมองค์กรนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ Ark Investment ใช้พิจารณาเป็นอันดับแรก เพราะสามารถระบุวิสัยทัศน์ขององค์กรว่ามองในระยะไกลดี และพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นมากน้อยแค่ไหน


            2. Will they invest aggressively เฟ้นหาหุ้นที่บริษัทอาจจะต้องมีการลงทุนอย่างก้าวกระโดดเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะในอุตสหกรรมในอนาคต


            3. Government risk ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ เนื่องจากภาครัฐมีส่วนผลักดันและกำหนดทิศทางของเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างมาก เช่น ในเรื่องของการส่งเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้รองรับกับเทคโนโลยีที่ Ark Investment ต้องการจะลงทุนหรือไม่


            4. Valuation ราคาของหุ้นถือเป็นส่วนสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกถึงผลตอบแทนในอนาคตได้ดีที่สุด ดังนั้น ทีมงานของ Ark Investment จึงต้องประเมินราคาของหุ้นในอีกห้าปีข้างหน้าให้ได้อย่างแม่นยำที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่สูงกลับสู่นักลงทุน

หมายเหตุ ข้อมูลบางส่วนจาก Billionaire VI