WEALTH • PERSONAL FINANCE

ทำความรู้จัก ระบบ “NDID” คืออะไร? สำคัญต่อการทำธุรกรรมออนไลน์อย่างไร?

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนบางครั้งเราแทบจะไม่ทันได้รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ เช่นเดียวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน ที่บางส่วนอาจไม่จำเป็นต้องเดินทางไปธนาคารสาขาต่างๆ แล้ว เนื่องจากสถาบันการเงินมีการพัฒนานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ผ่านการให้บริการแอปพลิเคชั่นของธนาคาร ขณะเดียวกันความปลอดภัยของข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ซึ่งขณะนี้มีการนำเทคโนโลยี “การยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID” เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ใช้บริการ

“การเงินธนาคาร” จะพาไปทำความรู้จักกับ NDID ให้มากขึ้นว่าคืออะไร? มีความสำคัญต่อการทำธุรกรรมออนไลน์อย่างไร? และมีวิธีการสมัครใช้บริการอย่างไรบ้าง?

 

  • NDID คืออะไร? 

National Digital ID หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า NDID เป็นระบบดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานในการพสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศไทย ผ่านการออกแบบภายใต้แนวคิดการกระจายอำนาจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับกระบวนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือ

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด ผู้ก่อตั้งนั้นอธิบายว่า หลักการออกแบบระบบ NDID เป็นแบบ Data Security and Privacy by Design ระบบไม่มีการรวมศูนย์เก็บข้อมูล ข้อมูลยังคงอยู่กับหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลและให้บริการลูกค้า ระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

โดยบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเลกทรอนิกส์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย รวมมากกว่า 60 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับ จึงมั่นใจได้ว่าหน่วยงานที่กำกับและบริษัทเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอย่างแน่นอน


  • NDID มีประโยชน์อย่างไร?

ทั้งนี้ระบบการยืนยันตัวตน NDID ช่วยส่งเสริมการบริการตนเองออนไลน์ หมายความว่า เป็นการให้บริการแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยสร้างความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะมีธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนั้นๆ

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ การสมัครขอสินเชื่อออนไลน์ การเปิดบัญชีหลักทรัพย์ออนไลน์ การสมัครประกัน ฯลฯ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา หรือสำนักงาน เพื่อทำการแสดงตนสำหรับสมัครบริการดังกล่าว

ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการใช้บริการ ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่าการทำธุรกรรมที่มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชน รวมถึงช่วยลดต้นทุนและเวลาในการเดินทางมาแสดงตนที่สาขาหรือสำนักงาน ลดการกรอกข้อมูล ลดการใช้ปริมาณเอกสารกระดาษเพื่อแสดงตนในการสมัครใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ

   • เงื่อนคุณสมบัติ-ขั้นตอนการสมัคร NDID

สำหรับผู้ที่จะดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID อันดับแรกจำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เลือกก่อน และจะต้องเคยใช้บัตรประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตรของธนาคารที่เลือกแล้วมาก่อน ทั้งดำเนินการที่สาขาหรือตู้ ATM รวมถึงต้องมีโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารที่จะต้องการจะดำเนินการ และเคยถ่ายรูปแบบเปรียบเทียบใบหน้านโยบายแอปพลิเคชัน หรือเคยถ่ายรูปที่สาขา หรือตู้ ATM ของธนาคารที่เลือก

โดยหลังจากที่ใส่หมายเลขบัตรประชาชนและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อนาคีรที่ได้เคยลงทะเบียน โดยสามารถเลือกใช้บริการยืนยันตัวตนได้ทันที แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียนระบบจะแสดงรายชื่อธนาคารที่สามารถนำเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนตามเงื่อนไขการใช้บริการของแต่ละธนาคารก่อน และทำการยืนยืนตัวตนตามขั้นตอนในขั้นต่อไป

 

  • ช่องทางติดต่อธนาคารที่เปิดให้บริการ NDID มีที่ไหนบ้าง?

อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน สามารถตรวจสอบกับธนาคารต่างๆ ได้ดังนี้

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เบอร์โทรติดต่อ 1572 สามารถยืนยันตัวตนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- ธนาคารกรุงเทพ เบอร์โทรติดต่อ 1333 หรือ 02-645-5555 สามารถยืนยันตัวตนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- ธนาคารกสิกรไทย เบอร์โทรติดต่อ 02-111-1111 สามารถยืนยันตัวตนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เบอร์โทรติดต่อ 02-165-5555 สามารถยืนยันตัวตนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เบอร์โทรติดต่อ 02-626-7777 สามารถยืนยันตัวตนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- ธนาคารทหารไทยธนชาต เบอร์โทรติดต่อ 1428 สามารถยืนยันตัวตนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- ธนาคารออมสิน เบอร์โทรติดต่อ 1143 สามารถยืนยันตัวตนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เบอร์โทรติดต่อ 02-645-9000 สามารถยืนยันตัวตนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- ธนาคารไทยพาณิชย์ เบอร์โทรติดต่อ 02-777-7777 สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่ 07.00-22.30 น.

 

อ้างอิง : NDID, กรมสรรพากร

Related keywords:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง